NĚMECKO - AIA - Asistentky a asistenti českého jazyka na školách v Sasku

Ilustrační foto: Pixabay.com
čtvrtek 11. duben 2019, 9:25 – Text: -sb-

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás rádi informovali o tom, že MŠMT ve spolupráci s Ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko vypisuje výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku.

Uzávěrka pro přijímání elektronicky i poštou zaslaných přihlášek je prodloužena do 30. dubna 2019.

O tato místa se mohou ucházet čerství absolventi pedagogických fakult nebo studenti posledního ročníku těchto fakult (v době nástupu již ukončené studium), kteří studovali s dobrými studijními výsledky. Vítána je aprobace český jazyk – německý jazyk nebo studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ se znalostí německého jazyka.

Asistentky/asistenti by pomáhaly/i při výuce češtiny na saských školách, které jsou vesměs v místech poblíž hranic mezi ČR a Německem (gymnázia v Žitavě a okolí, základní školy v Drážďanech, Žitavě a okolí) a další.

Vyplněné přihlášky na předepsaném formuláři se zasílají spolu s dalšími podklady poštou na adresu MŠMT. Podrobné informace včetně formuláře přihlášky jsou zveřejněny zde: https://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/pro-ucitele-nj/.

Zdroj: Akademická informační agentura