NĚMECKO - AIA - Stipendia na základě mezinárodních smluv - DAAD, uzávěrka 30. 4. 2019

Ilustrační foto: Pixabay.com
pondělí 8. duben 2019, 8:03 – Text: -sb-

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR si Vás dovolujeme upozornit na stipendijní nabídku do Německa.

Německá akademická výměnná služba (DAAD) přijímá do 30. dubna 2019 žádosti

  • o výzkumná stipendia pro studenty DSP a mladé vědce,
  • o stipendia na výzkumné pobyty pro VŠ učitele a vědce,
  • pro bilaterální výměnu vědců,
  • pro pracovní pobyty pro VŠ učitele v oborech architektura a umění,
  • nová pozvání pro bývalé stipendisty a
  • studijní cesty skupin studentů do Německa (termín 1. května).

Přihlášky se podávají elektronicky do portálu DAAD, v tištěné verzi spolu s Návrhem na vyslání/Žádostí o přiznání stipendia do sídla AIA (Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1).

Zdroj: Akademická informační agentura