Obhajoby leden 2021

Čtvrtek 14. leden 2021, 14:38

Obhajoby proběhnou 18. 1, 2021

Filmové obhajoby link - od 9 hod.

 

Divadelní obhajoby link - od 9 hod., link je nastavený od 8:30

 

TVR obhajoby link - pozor, obhajoby začnou od 10 hodin!

 

Podle Studijního a zkušebního řádu UP jsou SZZk přístupné veřejnosti za těchto podmínek: Zájemce musí být při přihlášení identifikován celým jménem. Vstupuje do hlavní místnosti s vypnutou kamerou a zvukem, do procesu SZZk nijak nevstupuje, zůstává pouze jako pozorovatel. Po přihlášení na link zůstává v čekací místnosti a do hlavní místnosti je mu povolen vstup správcem online místnosti. Vstup je povolen pouze mezi jednotlivými zkoušejícími, není možné vpouštět zájemce v průběhu zkoušky. Je v kompetenci zkušební komise zástupce veřejnosti z místnosti vyloučit v případě nevhodného jednání.

Zpět