Opatření proti koronaviru a provoz naší katedry

středa 11. březen 2020, 10:21

Milé studentky a studenti,

přijměte, prosím, několik prvních informací o provozu KDFS na období od 11.3. po dobu pravděpodobně jednoho měsíce v souvislosti s opatřeními rektorátu a děkanátu FF Univerzity Palackého ohledně šíření nákazy COVID-19.

Prezenční výuka neprobíhá, nekonají se žádné blokové ani jiné kurzy, odvolány jsou exkurze, výjezdy, akce.

Výuka bude nadále probíhat především formou komunikace pedagogů s Vámi přes moodle, případně jiné platformy. Každý vyučující Vás bude kontaktovat prostřednictvím hromadného e-mailu nebo moodle. Platí, že semestr pokračuje, přecházíme na kombinovanou formu výuky, která klade důraz především na samostatnou domácí práci, čtení odborných textů, sledování zadaných filmů/ záznamů/ audiovizuálních materiálů. Platí veškeré zadané termíny, pedagogové s Vámi budou komunikovat prostřednictvím zpětné vazby. Zavedli jsme si sdílený přehled, víme, kolik práce máte v těchto dnech vykonávat, budeme vděční za případná upozornění na to, co nefunguje.

Vyzývám k odpovědnému přístupu, pečlivému a včasnému plnění úkolů, komunikaci s pedagožkami a pedagogy. Nejsou prázdniny, výuka pokračuje kombinovanou formou.

Informace

Sledujte sekci aktuality na webu. Důležité informace se objevují i na facebooku, pro archiv je ale výhodnější stránka. Nastavte si ji jako „oblíbenou“ a sledujte ji denně.

Provoz katedry

Konvikt i katedra jsou zatím otevřené, paní asistentka Gáborová je stále přítomná. Všichni vyučující jsou na pracovních e-mailech připraveni s Vámi konzultovat, komunikovat.

Konzultace

Konzultace probíhají elektronicky, k využití se nabízejí nástroje a platformy s možností hlasových nebo video výstupů. Osobní konzultaci lze domluvit individuálně.

Prix Bohemia Radio, exkurze do AVC, divadelní dokufestival v Jihlavě

Tyto akce byly již posunuty (festivaly) či zrušeny, pravděpodobně se zruší i Placené kursy 28.3.

 

Dávejte na sebe pozor, buďte zdraví!

V Olomouci 11.03.2020, doc. Andrea Hanáčková, vedoucí KDFS

Zpět