Stáž CEDIT_observer – jaro 2021

Úterý 26. leden 2021, 23:07

Výzkumná stáž CEDIT_observer spojuje Centrum experimentálního divadla v Brně, Katedru divadelních studií MU v Brně a Katedru divadelních a filmových studií UP. 

V jarním semestru 2021 se stáž zaměří na analýzu autorské postury divadelních tvůrců spjatých s CEDem. Tým stážistů bude zkoumat, jak se je jednotliví divadelní tvůrci veřejně prezentují, ať již skrze své výstupy v médiích, divadelních programech či na sociálních sítích, tak i skrze svá umělecká díla, organizační, politckou a další činnost. 

Stáž bude probíhat online, při uvolnění protiepidemických opatření je možnou součástí stáže účast na zkouškách v divadedlech CEDu. 

Stáž je napojena na projekt specifického výzkumu MU „Autorská postura: veřejná sebeprezentace brněnských divadelních tvůrců“, jehož řešitelem je MgA. Jakub Liška. 

V případě zájmu účasti na stáži kontaktujte MgA. Jakuba Lišku z MU. email: jakubliska@mail.muni.cz

Studující si stáž mohou v LS 2021 zapsat oborovou praxi divadelní (informace podá Martin Bernátek)

Zpět