Výběrové řízení na finanční podporu na letní a zimní školy v zahraničí

pátek 29. březen 2019, 14:58

Proděkanka pro zahraniční vztahy FF UP vyhlašuje výběrové řízení na účast studentů zejména doktorských a magisterských studijních programů v prezeční formě na letních a zimních školách v zahraničí.

Žádost musí být podána na formuláři Zahraniční mobility/Žádost o příspěvek, který je dostupný na  (https://www.ff.upol.cz/studenti/formulare/). Součástí přihlášky musí být vyjádření školitele DSP nebo vedoucího diplomové práce, popř. vedoucího katedry. Do přihlášky uveďte odkaz na konkrétní LŠ nebo ZŠ a zdůvodněte svoji účast a přínos pro Vaše studium.

Přihlášky se přijímají průběžně, nejpozději však do 25.4.2019 k rukám Jany Hořákové na Zahraničním oddělení FF UP.