Výběrové řízení na pozice v programu Erasmus 2019/2020

středa 23. leden 2019, 22:16

Výběrové řízení na zahraniční studijní pobyty v programu Erasmus+ pro akademický rok 2019/2020 se uskuteční ve středu 13. února 2019 mezi 12:30 a 15:00 v pracovně č. 231 (2. patro Konviktu, Univerzitní 3). Ke konkurzu je možné přihlásit se do neděle 10. února, a to výhradně prostřednictvím univerzitní aplikace na adrese erasmusplus.upol.cz. Návod k použití aplikace je k dispozici na univerzitní wiki (wiki.upol.cz/upwiki/Erasmus), k přihlášení použijte stejné údaje jako do IS STAG.

Obsazovat budeme místa na partnerských univerzitách v Groningenu (film/tv, 3 místa), Utrechtu (film/tv, 2 místa), Boloni (film, 2 místa), Lodži (divadlo, 1 místo), Mnichově (divadlo, 1 místo), Vídni (divadlo, 2 místa), Frankfurtu (film/tv, 3 místa) a Afyonu (film, 4 místa). Základní informace o partnerských pracovištích a jazykových požadavcích najdete na webu katedry v sekci Zahraničí -> Erasmus -> Partnerské instituce (kdfs.upol.cz/zahranici/erasmus/).

Výběrové řízení probíhá formou pohovoru, během kterého budeme hodnotit vaši znalost jednacího jazyka příslušné univerzity (zejména angličtina a němčina, případně polština a italština), orientaci v zaměření a studijní nabídce hostitelské instituce a váš celkový akademický profil a úroveň motivovanosti.

Hlásit se mohou studující všech ročníků a kombinací, podmínkou ovšem je, aby po celou dobu výjezdu měli status studentů UP. Studující absolventských ročníků by měli zvážit, zda jim pobyt v zahraničí nezkomplikuje psaní klasifikačních prací a přípravu k SZZ. Během pobytu v zahraničí není možné mít zapsané kurzy, které vyžadují řádnou docházku. 

Přihlášky tvořené strukturovaným životopisem je možné do aplikace vkládat do neděle 10. února, výsledky výběrového řízení budou vyhlášeny nejpozději 17. února. Úspěšní uchazeči následně musejí ve stanovené lhůtě svou nominaci potvrdit v univerzitní aplikaci. 

Kontaktní osoby: 

Milan Hain (milan.hain@upol.cz) a Jitka Pavlišová (jitka.pavlisova@upol.cz)

Důležité odkazy: