Vědecké projekty a granty

Ethics of Copying

 • Cílem projektu je vytvoření etických pravidel pro kopírování autorských děl, které mohou sloužit jako normativní zdroj pravidel a inspirace pro reformu autorského práva. Pavel Zahrádka se v rámci projektu věnoval rekonstrukci implicitních etických intuic uživatelů nelegálně šířených autorskoprávně chráněných děl a etické reflexi geoblokace, která brání spotřebitelům v přístupu k audiovizuálním dílům v nabídce zahraničních služeb videa na vyžádání na základě místa připojení k internetu.
 • Hlavní řešitel Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D. společně s prof. Reinoldem Schmückerem (Universität Münster) a prof. Thomasem Dreierem (Karlsruhe Institute of Technology), poskytovatel dotace: Center for Interdisciplinary Research (ZIF), University Bielefeld (10/2015–7/2016)

Kvalitativní výzkum sémantiky estetických soudů

 • Cílem projektu je sociologický výzkum sémantiky a normativity estetického soudu na základě rekonstrukce rozmanitých jazykových her hraných aktéry kulturního pole, kritiky, tvůrci, fanoušky a laiky ve vztahu k vybrané umělecké (film) a mimoumělecké formě (jídlo).
 • Hlavní řešitel doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D., poskytovatel dotace: GAČR (1/2018-12/2020)

Výrobce hvězd: David O. Selznick a hollywoodský hvězdný systém, 1935-1957

 • Cílem projektu je na základě důkladného archivního výzkumu vyhodnotit a popsat, jakým způsobem hollywoodský producent David O. Selznick nakládal se svými smluvními herci a herečkami a jaké mechanismy používal, abych je přetvořil v žádané hvězdy - tedy snadno zpeněžitelné komodity používané k akumulaci ekonomického a symbolického kapitálu. Výsledky výzkumu budou publikovány formou knižní monografie v českém a anglickém jazyce. Vedle úvodní kontextové kapitoly bude kniha obsahovat případové studie zaměřené například na konstrukci hvězdné identity Ingrid Bergman v jejím americkém debutu Intermezzo, vývoj mužských hvězd během druhé světové války (např. Joseph Cotten a Gregory Peck), zápůjčky smluvních hereček Jennifer Jones, Ingrid Bergman a Dorothy McGuire jiným studiím nebo poválečný příklon k mezinárodní podobě hvězdnosti prostřednictvím osobností jako Alida Valli nebo Louis Jourdan.
 • Hlavní řešitel Mgr. Milan Hain, Ph.D., poskytovatel dotace: Grantová agentura ČR (GA17-06451S)

Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM

 • Cílem projektu je výzkum dopadu legislativních reforem navržených Komisí v rámci strategie pro vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě na praxe spotřebitelů audiovizuáních děl a na tvůrčí, produkční a distribuční praxe aktérů audiovizuálního průmyslu v ČR a návrh kulturní politiky, který reflektuje reformu autorského práva pro jednotný digitální trh. Spoluřešitelem interdisciplinárního projektu je Masarykova univerzita a výstupem jsou výzkumné zprávy pro aplikační garanty projektu, kterými jsou Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kinematografie a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
 • Hlavní řešitel doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D., poskytovatel dotace: TAČR (2/2018-1/2021)

Výzkum umění a kulturních průmyslů

 • Cílem projektu je příprava a otevření nového doktorského studijního programu „Výzkum mediálních průmyslů“ zaměřeného na výchovu výzkumných pracovníků a analytiků audiovizuálních průmyslů s důrazem na výzkum ekonomických, právních, etických a kulturních aspektů souvisejících s tvorbou, produkcí, distribucí a spotřebou audiovizuálních obsahů, a to s ohledem na specifika malých mediálních trhů střední a východní Evropy.
 • Hlavní řešitel Mgr. Jakub Korda, Ph.D., poskytovatel dotazce: MŠMT v rámci výzvy OP VVV pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů (10/2017-9/2022)

Divadelní místopis Moravy a Slezska

 • Divadelní místopis Moravy a Slezska je veřejně přístupná webová databázová aplikace. Slouží k ukládání a poskytování informací z dějin divadla, které se staly na historickém území Moravy od nejstarších dob do současnosti. Databáze je jedním z výstupů výzkumného projektu Filozofické fakulty UP Morava a svět: umění v otevřeném multikulturním prostoru. Projekt získal podporu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v soutěži výzkumných záměrů na léta 2007 – 2013, č. MSM 6198959225.
 • Web: divadelnimorava.upol.cz

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)