Výzkumné zprávy

 

Výzkum dopadu stávající legislativy a strategie Evropské komise pro jednotný digitální trh (DSM) na český audiovizuální průmysl: evaluace (autorsko)právního systému a příprava kulturní politiky v rámci DSM

Hlavní řešitel: doc. Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D.

Projekt TAČR č. TL01000306 (2/2018–1/2021)

Cílem projektu je výzkum dopadu legislativních reforem navržených Komisí v rámci strategie pro vytvoření jednotného digitálního trhu v Evropě na praxe spotřebitelů audiovizuálních děl a na tvůrčí, produkční a distribuční praxe aktérů audiovizuálního průmyslu v ČR a návrh kulturní politiky, který reflektuje reformu autorského práva pro jednotný digitální trh. Spoluřešitelem interdisciplinárního projektu je Masarykova univerzita a výstupem jsou výzkumné zprávy pro aplikační garanty projektu, kterými jsou Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kinematografie a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Výstupy projektu:

Mapa audiovizuálního pole v České republice z hlediska digitalizace a strategie pro jednotný digitální trh (září 2018)
Petr Szczepanik, Pavel Zahrádka (eds.)

Smluvní vztahy mezi tvůrci a producenty v audiovizi (červen 2019)
Ivan David, Johana Kotišová, Petr Szczepanik

Význam teritoriality pro audiovizuální průmysl v České republice (červenec 2019)
Pavel Zahrádka, Rudolf Leška, Petr Szczepanik

Value Gap (listopad 2019)
Dominika Collet, Radim Polčák, Michal Šalamoun, Terezie Vojtíšková

Analýza podmínek pohybu českých spotřebitelů mezi zdroji s legálně a nelegálně šířeným audiovizuálním obsahem (listopad 2019)
Iveta Jansová, Jakub Macek, Alena Macková, Štěpán Žádník

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)