Přijímací řízení

Požadavky na přijetí

Přijímací řízení proběhne o víkendu 11. a 12. května a má dvě části:

 1. SPF – Test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v humanitních a sociálně-vědných disciplínách. Podrobnosti včetně variant z minulých let najdete zde.

 2. ÚP – Ústní pohovor na katedře spojený s diskuzí o písemné práci. Pokud kombinujete hlavní (maior) a přidružený (minor) program jen z naší katedry, píšete jen jednu práci. Práci píšete i pokud máte hlavní program na jiné katedře. Rozsah práce je 2-3 normostrany (1NS = 1800 znaků). Práci nám můžete poslat předem (prostřednictvím těchto formulářů: Divadelní a performanční studia, Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia), nebo ji přineste s sebou.

Jak napsat písemnou práci?

 1. Zvolte si dobré téma: spojte vaše zájmy s volbou hlavního (maior) programu. Využijte také volby přidruženého programu (minor). Rady a doporučení k práci poskytujeme také v přípravného kurzu.

 2. Inspirujte se doporučenou literaturou, oborovými časopisy a pořady. Přehled najdete níže.

 3. Uvažujte o formě: úvahová esej, analýza nebo interpretace díla, profil osobnosti nebo práce z dějin mají jiné možnosti.

 4. Vyhraďte si dostatek času a dobře si jej rozvrhněte. Příprava předem vás zbaví syndromu první věty. Nejdříve čtěte/sledujte/studujte/poslouchejte, pak si připravte osnovu textu, nakonec pište.

 5. Při psaní se soustřeďte na předmět práce i způsoby, jak se na něj díváte. Nezapomeňte uvést zdroje, které používáte. Odlište vlastní myšlenky od cizích. V záhlaví dokumentu uveďte své jméno a kombinaci studijních programů.

Při pohovoru nejprve stručně představíte práci, následuje rozhovor s vyučujícími. Celý výkon hodnotíme 0 až 100 body podle těchto oblastí: původnost a originalita myšlení, zapojení odborné literatury, kvalita argumentace a schopnost kritického uvažování, logicky zvolená struktura, jazyková a formální správnost. Bodování tvoří součást bodového hodnocení spolu s výsledkem testu TSP.

 

Doporučená literatura

Divadelní a performanční studia

 • John Berger. Způsoby vidění. Praha: Labyrint, 2016.
 • Jan Císař. Člověk v situaci. 2. vydání. Praha: NAMU, 2016.

 • Jan Císař. Přehled dějin českého divadla. Praha: NAMU, 2006.
 • Erving Goffman. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. 2. vydání. Praha: Portál, 2018.

 • Christopher Hitchens: Listy mladému skeptikovi. Banská Bystrica: Literárna bašta, 2019.

 • Konrad Paul Liessmann. Teorie nevzdělanosti. Praha: Academia, 2009.

 • Alice Koubová. Myslet z druhého místa: K otázce performativní filosofie. Praha: NAMU, 2019.

 • Andreas Kotte. Dějiny divadla. Úvod. Praha: NAMU, 2022.

 • Patrice Pavis. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003.

 • Miroslav Petrusek. Společnost a kultura: Sociologické úvahy a eseje. Břeclav: Malovaný kraj, 2012.

 • Bohumil Nekolný a kol. Kontext provozování divadla v ČR. Praha: NAMU, 2018.

 • Rebecca Solnit. Muži mi to vysvetlia. Bratislava: Inaque, 2018.

 • Časopisy jako Divadelní novinySvět a divadloLoutkářTaneční zónaTaneční aktualityDivadelní revueTheatraliadivadelní blog Podhoubí, katederní studentský časopis Divá báze, online časopis Katedry divadelních studií MU Kritické theatrum, časopis DAMU pro kritiku a divadlo Hybris.

 

Filmová studia

 • Bartošek, L.: Náš film (Kapitoly z dějin 1896–1945). Praha 1985.

 • Bernard, J., Frýdlová, P.: Malý labyrint filmu. Praha 1988.

 • Bordwell, D.; Thompsonová, K.: Dějiny filmu. Praha 2007.

 • Bordwell, D.; Thompsonová, K.: Umění filmu. Praha 2012.

 • Brož, J. - Frída, M.: Historie československého filmu v obrazech. I. díl: 1898–1930. Praha 1959. II. díl: 1930–1945. Praha 1966.

 • Kokeš, R. D.: Rozbor filmu. Brno 2015.

 • Monaco, J.: Jak číst film. Praha 2006.

 • Ptáček, L. a kol.: Panorama českého filmu. Olomouc 2000.

 • Sadoul, G.: Dějiny světového filmu. Praha 1963.

 • Toteberg, M. (ed.): Lexikon světového filmu. Praha 2005.

 • Žalman, J.: Umlčený film. Praha 1983.

 • Tištěné časopisy Cinepur, Film a doba a Iluminace, online časopis 25fps.

 

Televizní a rozhlasová studia

 • Bojda, T. Herec a režisér v rozhlase. Kapitoly z tvorby Jiřího Horčičky a Josefa Melče. Olomouc 2020. 

 • Bren, P.: Zelinář a jeho televize. Praha 2013.

 • Butler, J.: Television - Critical Methods and Applications. New York 2012.

 • Czech, Jan. O rozhlasové hře. Praha 1987. 

 • Chlumská, E. - Jansová, I. - Jedličková, J.: Boření mýtů – k současné neheteronormativní televizní seriálové produkci. Olomouc, 2015.

 • Kokeš, R. D.: Světy na pokračování – Rozbor možností seriálového vyprávění. Praha 2016.

 • Korda, J.: České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti. Olomouc 2012.

 • Orlebar, J.: Kniha o televizi. Praha 2012.

 • Ješutová, E. a kol.: Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha 2004.

 • Motal, J. a kol: Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. Brno 2012.

 • Hanáčková, A. Český rozhlasový document a feature 1990-2005. Poetika žánrů. Brno 2010.

 • Starkey, Guy. Radio in Context. London 2014.

 • Štěrbová, A. Rozhlasová inscenace. Komentované dějiny české rozhlasové produkce. Olomouc 1995. 

 • Televizní sekce online časopisu 25fps

 • Platforma Radiodock.

Uplatnění a praxe

Naši absolventi a absolventky pracují ve vědě, redakcích Českého rozhlasu i divadlech po celé ČR, a mnozí z nich založili vlastní kulturní organizace. Působí také ve vzdělávacích a kulturních institucích, produkčních a distribučních společnostech, vedou kina, pracují jako produkční či jako aktivní umělkyně a umělci.

K uplatnění výrazně přispívají stáže a praxe. Studující pravidelně pomáhají produkovat mezinárodní festivaly Divadelní Flora, Academia, Film Olomouc (AFO), Přehlídku filmové animace a současného umění PAF či Prix Bohemia Radio.

Zaštiťujeme univerzitní rádio UP AIR, divadelní kritický server divabaze.cz nebo filmový klub Pastiche Filmz. Pravidelně pořádáme exkurze do České televize, Českého rozhlasu nebo Institutu umění – Divadelního ústavu, kde lze rovněž získat stáž.

Máme k dispozici vlastní divadelní a filmový sál, podcastové studio i základní audiovizuální techniku. Na katedře působí několik divadelních spolků, studující divadelních studií mají možnost extra výhodného vstupu do divadel po celé ČR.

Zde najdete úspěšné bakalářské a diplomové práce našich absolventů a absolventů.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)