VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STUDIJNÍ POBYTY ERASMUS+  na AR 2023/24

Program je určen pro semestrální pobyty studujících FF UP bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů.

Přihláška, jejíž součástí je váš strukturovaný životopis a krátký motivační dopis v angličtině či jazyce školy, na které plánujete studovat, se podává přes výběrové řízení v IS STAG: Moje studium/ECTS výjezdy/Nabídka výjezdů/Podat přihlášku (hledejte výběrové řízení s názvem Erasmus na AR 2024/25 - KDFS)

 • Uzávěrka přihlášek: 18. února 2024
 • Výběrové řízení:  21. února 2024 od 16.45 v zasedací místnosti katedry (JK-AKV)
 • Výsledky: nejpozději 22. února 2024

Informace hledejte na:

Praktické informace o výjezdech do zahraničí: https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranici/administrace-studijnich-pracovnich-a-vyzkumnych-pobytu-v-zahranici/

Obecně o programu E+: https://iro.upol.cz/erasmus/zakladni-informace/

Podrobný návod pro podání přihlášky najdete v aktualitě zahraničního oddělení FF: https://www.ff.upol.cz/nc/zprava/clanek/erasmus-vyberove-rizeni-na-studijni-pobyty-na-ar-202425/

Příběhy a zkušenosti ze zahraničních výjezdů:

https://vyjed.cz/

V případě dotazů kontaktujte Elišku Kubartovou (eliska.kubartova@upol.cz) nebo využijte online schůzku pro zájemce o studijní výjezd, která se bude konat 11. ledna v 15:30 (viz informace v aktualitě ZO).

 

Erasmus+

Program Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé i administrativní pracovníci. Všeobecné informace o programu Erasmus najdete na: www.naep.cz.

Organizace agendy ERASMUS+ na UP

1. Rektorát - hlavní zodpovědnost za administraci programu má na Univerzitě Palackého Zahraniční oddělení (dále jen ZO), které administruje výjezdy studentů všech fakult UP na studijní pobyt i na pracovní stáž do zahraničí
2. Fakulta - některé organizační záležitosti programu, především agendu spojenou se STAGem jako např. zaevidování výjezdu studenta, řeší fakultní koordinátorka pro zahraniční záležitosti
3. Katedra - má na starosti navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů a sestavení vlastního studijního plánu (tzv. Learning Agreement)

Partnerské instituce

Studenti Katedry divadelních a filmových studií mohou vycestovat zpravidla na jeden semestr do níže uvedených partnerských institucí:

University of Groningen (Nizozemsko)

 • filmová a televizní studia, 3 místa
 • bc. a mgr. studium
 • angličtina (C1) a nizozemština (B2)
 • kontaktní osoby: Erika Kastelein (E.M.Kastelein@rug.nl) a Annelies van Noortwijk (a.van.noortwojk@rug.nl) 

Universität Wien (Rakousko)

 • divadelní studia, 2 místa
 • bc. a mgr. studium
 • němčina (B2)
 • kontaktní osoba: Karin Krall (erasmus.agreements@univie.ac.at, +43 1 4277 18214, +43 1 4277 18229)

Uniwersytet Lodzki (Polsko)

 • filmová a divadelní studia, 1 místo
 • bc. a mgr. studium
 • angličtina (B1), polština (B1)
 • kontakt: bwz@uni.lodz.pl, +48 42 536 40 37

University of Warsaw (Polsko)

 • divadelní, filmová a mediální studia, 3 místa (+ 1 místo na krátkodobou doktorandskou mobilitu)
 • bc. a mgr. studium, doktorandské mobility
 • angličtina (B2), polština
 • kontaktní osoba: Monika Satała (monika.satala@adm.uw.edu.pl)

Università di Bologna (Itálie)

 • filmová studia, 2 místa (od ak. roku 2018/19)
 • bc. a mgr. studium
 • angličtina (B2), italština (B2)
 • kontaktní osoba: Giovanna Filippini (erasmus@unibo.it, +39 051 208 6174)

Vytatus Magnus University, Litva

 • divadelní a filmová studia, 3 místa
 • bc. a mgr. studium, doktorandské mobility
 • angličtina (B2), litevština (C1)
 • kontaktní osoba: Gabrielė Gugytė (erasmus@vdu.lt, +370 37 327 988)

Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca (Rumunsko)

 • divadelní studia, 3 místa (+ 1 místo na krátkodobou doktorandskou mobilitu)
 • bc. a mgr. studium, doktorandské mobility
 • angličtina (B2)
 • kontaktní osoba: Katalin Ágnes Bartha (katalin.agnes.bartha@ubbcluj.ro)

University of Ljubljana (Slovinsko)

 • filmová, televizní, rozhlasová a divadelní studia, 2 místa
 • bc. a mgr. studium, doktorandské mobility
 • angličtina (B2), slovinština (B2)
 • kontakt: international@agrft.uni-lj.si, +386 1 2510 412 

Vysoká škola múzických umění v Bratislavě (Slovensko)

 • filmová a divadelní studia, 3 místa
 • bc. a mgr. studium, doktorandské mobility
 • čeština, slovenština
 • kontakt:helena.capova@vsmu.sk, +421 259 301 460

Organizační informace

Výběr studentů pro zahraniční mobilitu v rámci programu Erasmus+ probíhá formou výběrového řízení za účasti katederních koordinátorů ve stanoveném termínu, který je oznámen v dostatečném předstihu na webu katedry, FB nástěnce a nástěnce a dalších vývěsních plochách v prostorách katedry. Nejčastěji se konkurz koná v prosinci nebo únoru.

Více se dozvíte po rozbalení této části.

Před přihlášením do výběrového řízení doporučujeme seznámit se s podmínkami zahraniční mobility na UP, vytipovat cílovou instituci a podrobně se seznámit s jejím zaměřením a rozvrhovou nabídkou.

Obecně platí, že do konkurzu se mohou hlásit studující všech ročníků a studijních kombinací (podmínkou ovšem je, aby po celou dobu výjezdu měli status studentů UP). Studující absolventských ročníků by měli zvážit, zda jim pobyt v zahraničí nezkomplikuje psaní klasifikačních prací a přípravu k SZZ. Během pobytu v zahraničí není možné mít zapsané kurzy, které vyžadují řádnou docházku.

Přihlášky do výběrového řízení jsou přijímány prostřednictvím IS STAG (záložka ECTS výjezdy). Tamtéž jsou k dispozici aktuální požadavky, k nimž většinou náleží strukturovaný životopis v českém jazyce nebo jednacím jazyce vybrané univerzity a motivační dopis. Samotný konkurz potom sestává z pohovoru, během nějž je posuzována motivovanost studujících, jejich komunikační dovednosti, jazyková vybavenost (část pohovoru probíhá v jednacím jazyce příslušné univerzity), orientace v zaměření a studijní nabídce hostitelské instituce a dosavadní akademický profil.

Výsledky výběrového řízení jsou oznámeny opět prostřednictvím IS STAG a dále jsou předány zahraničnímu oddělení UP k dalšímu zpracování.
 

Informace pro účastníky programu Erasmus+

V kompetenci katedry je zejména konzultace a schválení studijního plánu, tzv. Learning Agreementu, který si studenti sestavují na základě nabídky partnerské univerzity. Learning Agreement je nutné s dostatečným předstihem projednat s příslušným katederním koordinátorem.

Minimální počet získaných kreditů pro zahraniční mobilitu o délce jednoho semestru je 20, doporučujeme proto zapisovat předměty o celkové hodnotě mezi 25 a 30 kredity. Odůvodněné změny v Learning Agreementu během pobytu jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Po návratu z mobility katederní koordinátor schvaluje výsledky mobility a navrhuje uznání absolvovaných předmětů. K tomu je zapotřebí dodat kompletní výpis známek (tzv. transcript of records).

Studující účastnící se zahraniční mobility jsou povinni řídit se veškerými instrukcemi katederních, fakultních i univerzitních koordinátorů. Podrobné podmínky účasti v programu Erasmus jsou k dispozici ZDE.

Dokumenty a formuláře ke stažení.

Směrnice děkana o uznávání kreditů ze zahraničí je k prostudování ZDE.

Zkušenosti ze studijního pobytu

Vídeň, Rakousko

V době, kdy jsem začínala uvažovat o odjezdu na Erasmus, mě odrazovala představa studijního zahraničního pobytu jako nikdy nekončící párty. Takový obraz ve mně vykreslilo mnoho vyprávění blízkých přátel, fotky z facebooku a divoké historky kolující po hospůdkách a barech. Po dvou a půl letech na vysoké škole jsem neměla sebemenší chuť navazovat další kontakty, vstřebávat nové vjemy z neznámého města, znovu objevovat oblíbené obchody a podniky. Prožívala jsem období plné nejistot ze sebe sama, pochybností o oboru, který studuji a obav z budoucnosti.

Gabriela Dvořáková Míšková

Pak tu ale byla myšlenka, že právě odjezd do Vídně by mohl rozplést řadu životních nejasností. Že se možná bude jednat o velký nádech před státnicemi a rozhodováním o dalším zaměření. Navíc, přiznávám, mě lákala možnost častých návštěv Albertiny, v níž bych najednou nepůsobila jako turista. A konečně sílila zvědavost nad tím, jak se učí o divadle a filmu za humny.

Když se po třech letech od odjezdu ohlédnu zpátky, celé přípravy, pobyt i návrat byl definitivní a velký krok do dospělosti. Zcela pragmaticky – už samotná administrativní mašinérie s odjezdem a příjezdem spojená člověka vyškolí. Současně po éře získávání všech razítek podobné lovení bobříků dodá na sebevědomí. I se zcela marginální znalostí němčiny (a vídeňské němčiny) jsem se rychle zorientovala v systémech místní univerzity, jazykového centra (s naprosto ohromujícími službami) i v chodu města. Historické napojení Čech na Vídeň je totiž patrné na každém kroku a je snadné se okamžitě cítit jako doma.

Vzpomínám na několik úvodních hodin do zapsaných předmětů, které jsem strávila v údivu. Překvapoval mě nezvykle vysoký počet studentů na přednáškách a fakt, že i mimo semináře se vede hojná debata, a to nejen nad právě probíranými tématy. Od pedagogů jsem cítila upřímný a silný zájem opravdu poznávat a znát své studenty a podivovala jsem se nad sebevědomím většiny studentů, kteří se nebáli jít do konfrontací. Zdálo se a postupně potvrzovalo, že právě dialogický způsob přednášení je tím hlavním. Učitelé se jevili být podráždění, bylo-li na přednáškách ticho. Fascinoval mě úzce zaměřený výběr témat předmětů. Nezabývali jsme se například herectvím ve celé jeho šíři, ale pouze gestem. Analýzu divadelního představení jsme se učili na pouhých třech inscenacích, jež nás provázely celý semestr a viděli jsme je mnohokrát na divadle i ze záznamu. Československá nová vlna byla probíraná jako komplexní společensko-politická situace v celé východní Evropě, z níž se známý fenomén zrodil a podobně.

Brzy jsem zjistila, že není mou povinností se okamžitě přátelit se všemi kolegy na seminářích. Že je možné trávit čas touláním se po Vídni mimo hlavní turistické trasy a „must see“ atrakce, že předměstí Vídně je plné přírody a vinařských domků při drobných vinicích, které lákají k dlouhým (toho času podzimním) procházkám. V období slavných adventních trhů mě pak těšilo hledat malé komunitní a sousedské trhy, kam jsem později vodila návštěvy z Čech, které za mnou přijížděly. Na mnohá seznamování a nové kontakty ale přirozeně také došlo. Nejvíce na jazykových kurzech v „Deutsch Sprachzenter“. Za velmi lacino se člověku dostane skvělé a intenzivní praktické průpravy po celý semestr. Ale především se ve skupině setká s úžasnými a inspirativními příběhy studentů i pracujících cizinců. Poznávala jsem mentality několika národností současně, protože právě národnostní rozdíly byly nejčastějším tématem hovorů.

Svůj vídeňský Erasmus jsem strávila v jakési dlouhotrvající introspekci. Zamilovala se do atmosféry města. Poznala jsem, že k tomu, abych mohla být „svému“ oboru prospěšná, nestačí být aktivní na seminářích, pozorná na přednáškách a úspěšná u zkoušek. Dostala jsem dar dlouhých třech měsíců ke srovnání priorit a stanovování cílů, na což jsem v běhu všech vysokoškolských a rodinných i jiných aktivit hledala čas jen obtížně.

 

Groningen, Nizozemsko

Groningen je město, kde ráno jedete na hodinu na kole podél kanálu s hranolkami v jedné ruce (doporučuji s omáčkou oorlog) a deštníkem v druhé a snažíte se pochopit, jak ten člověk před vámi ještě k tomu zvládá chatovat na mobilu. Univerzita v Groningenu je místem, kde je špičková úroveň organizace, pár tisíc studentů z Erasmu každý semestr a na katedře filmových studií máte široký výběr předmětů v angličtině od teorie filmu po praktické semináře o vytváření video esejí.

Daniil Chumak

Vídeň, Rakousko

Na půlroční studijní pobyt do Vídně jsem vyjela v druhém ročníku bakalářského studia v rámci programu Erasmus. Naše katedra zde má partnerskou smlouvu s podobně výzkumně orientovanou katedrou s názvem Institut für Theater-, Film - und Medienwissenschaft, tehdy ještě umístěnou v nádherných prostorách královského paláce Hofburg. Náplní studia byly především semináře realizované blokovou formou, ale také několik přednášek. V rámci jednoho z předmětů jsem například se skupinou rakouských studentů tvořila návrh programové sekce pro divadelní festival, další cvičení bylo zase zaměřeno na divadelní dramaturgii pod vedením jednoho z dramaturgů vídeňského Burgtheater. Ráda vzpomínám také na přednášky o nejrůznějších internetových a mediálních fenoménech, kterou jsme měli společně se studenty žurnalistiky. Veškerá výuka i skládání zkoušek se realizovalo v německém jazyce, což pro mě ze začátku bylo poměrně obtížné. Zároveň ale Univerzita nabízí skvělé kurzy němčiny, kde si můžete jazyk zlepšit a ještě se seznámit s dalšími lidmi. Společenský život je také jedním z výrazných zážitků Erasmus pobytů. Vídeň je město výstav, koncertů, kaváren, bleších trhů a parků, a to vše můžete navštěvovat s novými kamarády z celého světa. Pro začátek můžu doporučit seznamovací akce Erasmus Student Network (ESN), při kterých vás provedou městem, zodpoví vaše dotazy, zaženou obavy z neznámého a vezmou vás do některého z příjemných podniků.
Na čas strávený ve Vídni vzpomínám moc ráda a taky se tam alespoň jednou ročně vracím. Díky pobytu zde jsem začala mluvit německy i anglicky, získala více odvahy a samostatnosti a poznala spoustu skvělých lidí a míst. Můžu jenom doporučit!

Zuzana Řezníčková

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)