Kontakty

1. Oddělení pro zahraniční záležitosti Filozofické fakulty UP (ZO FF)

ZO FF všeobecně zajišťuje následující činnosti:

 • informace pro studenty a pracovníky FF UP v oblasti zahraničních záležitostí
 • vysílání studentů FF UP do zahraničí (stipendijní pobyty, možnosti studia v zahraničí, administrace výjezdů atd.) → především NEERASMOVSKÉ výjezdy, přičemž KAŽDÝ takový zahraniční výjezd, za který student chce získat kredity, musí emailem nahlásit fakultní koordinátorce, aby mu výjezd mohl být zaveden do STAG
 • přijetí zahraničních studentů a pedagogů na FF UP
 • cesty pracovníků a pedagogů FF UP
 • spolupráce se zahraničními univerzitami (bilaterální smlouvy, společné projekty)

Kontakty:
Mgr. Jana Hořáková
referentka pro zahraniční záležitosti
Oddělení zahraničních záležitostí
Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 014
e-mail: j.horakova@upol.cz

Mgr. Lenka Haničáková
mezinárodní smlouvy, zahraniční doktorandi, propagace cizojazyčných degree programů
Oddělení zahraničních záležitostí, děkanát FF UP
Křížkovského 10, dveře 2.20
tel.: 585 633 496
e-mail: lenka.hanicakova@upol.cz

 

2. Oddělení mezinárodních vztahů

zajišťuje agendu ERASMUS+
Dokumenty pro studenty

Kontakt:
Oddělení mezinárodních vztahů
Rektorát UP, Křížkovského 8
tel.: 585 631 041
e-mail: iro@upol.cz

 

3. Katedra divadelních a filmových studií

Katedra má v kompetenci zejména část administrace spojené s programem Erasmus+, kdy zajišťuje navázání kontaktu se zahraniční školou, podpis bilaterální smlouvy, výběr učitelů a studentů či sestavení studijního programu pro studenty. Learning Agreement čili individuální studijní plán na zahraniční VŠ i jeho změny student sepisuje se svým katederním koordinátorem pro zahraničí.

Koordinátorka pro zahraničí za Katedru divadelních a filmových studií:

Mgr. Eliška KUBARTOVÁ, Ph.D.
eliska.kubartova@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)

Stipendijní programy

FF UP nabízí či zprostředkovává svým studentům zahraniční studijní pobyty především v rámci těchto programů:

Stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv v rámci

 1. mezinárodních smluv MŠMT (tzv. vládní stipendia) - Jedná se o stipendijní pobyty v zahraničí, které nabízí Dům zahraničních spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen DZS). Rozšiřování informací o těchto výběrových řízeních zajišťuje Akademická informační agentura (dále jen AIA).
 2. bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami, tzv. Mobilita studentů, popř. "Freemovers" - Program finančně podporuje studium studentů VŠ v zahraničí
  • v rámci smluv o přímé smluvní spolupráci mezi vysokými školami (viz Smlouvy o přímé spolupráci mezi univerzitami (FF))
  • formou FREEMOVERS.

  Podmínkou je, že studijní pobyt v zahraničí nebude zároveň financován z programu Erasmus+ nebo jiných vzdělávacích programů EU, CEEPUS apod.

Rozbalte tuto část pro seznam konkrétních stipendií.

Erasmus +

Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé i administrativní pracovníci. Více v samostatné záložce.Všeobecné informace o programu Erasmus najdete zde na webu Domu zahraniční spolupráce, o organizaci a průběhu výjezdu v rámci Erasmu+ na KDFS se více dozvíte zde.

Ostatní programy

Programy LLP - Program Erasmus spadá pod tzv. Lifelong Learning Programmes EU. V České republice se o tyto programy stará Dům zahraničních služeb MŠMT ČR. V jeho kompetenci jsou programy Erasmus+, Erasmus MundusJean Monnet, a fondy EHP. Program Erasmus+, je na Univerzitě Palackého z velké části administrován Zahraničním oddělením, bližší informace o ostatních programech najdete v jednotlivých odkazech.

CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol.

Visegrádský fond - Mezinárodní visegrádský fond se zaměřuje hlavně na spolupráci mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem.

Merrillův program - Merrillův program je roční studijní program na vysoké škole v USA pro studenty Univerzity Palackého sponzorovaný soukromou osobou – panem Charlesem Merrillem a partnerskými školami v USA.

Fulbrightova komise - Fulbrightův stipendijní program poskytuje českým resp. americkým občanům vybraným na základě jejich znalostí a schopností možnost studovat, vyučovat či provádět výzkum v USA resp. v České republice.

Ostatní stipendia:

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)