Katedra divadelních a filmových studií

Katedra nabízí prezenční vzdělání v bakalářských a magisterských oborech,  aktuálně studiem procházejí i studenti kombinované formy. Při studiu lze mezi sebou různě kombinovat obory film, divadlo, televize a rozhlas, nebo si vybrat jednoobor, ve kterém bakaláři i magistři získají znalosti a dovednosti ze všech těchto uměnovědných disciplín. Důraz klademe na produkci živé filmové a divadelní kultury, na reálný provoz televizních a rádiových produkcí. Katedra se nachází v krásném prostředí barokního Konviktu a vyznačuje se přátelskou atmosférou se zaměřením na praktickou uplatnitelnost všech oborů.