Katedra divadelních a filmových studií

Nabízíme bakalářské a magisterské programy Divadelní studia, Filmová studia a jako jediné pracoviště v ČR Televizní a rozhlasová studia. Vedle přednášek klademe důraz na diskusní semináře a propojení výuky s praxí i výzkumem. Naší největší výhodou oproti úžeji oborově zaměřeným vysokoškolským pracovištím je interdisciplinarita. Všechny tři studijní programy spolu úzce spolupracují. Věnujeme se netradičnímu divadlu a tanci, performativitě, české a světové kinematografii, soudobým podobám rozhlasového a televizního vysílání, online televizi i podcastům, videoklipům a audiovizuální kultuře obecně. Pozornost věnujeme i aspektům autorského práva, mediální etiky a výzkumu publika, a to v českém i evropském kontextu. Nabízíme také čtyřleté doktorské programy Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize, a Studia kulturních průmyslů. 

Připravujeme specialisty a specialistky pro práci v kulturních organizacích, veřejnoprávních i soukromých médích a širokém spektru kulturních a kreativních odvětví. Naši absolventi a absolventky působí v paměťových institucích, akademické a výzkumné sféře i v umělecké praxi.

Sídlíme v krásné barokní budově bývalého jezuitského konviktu, nyní Uměleckého centra UP. V rozsáhlém komplexu s fascinující historií provozujeme filmový a divadelní sál a podcastové studio, a poskytujeme zázemí studentským spolkům a univerzitnímu rádiu UP AIR. Spolupracujeme s festivaly Academia Film Olomouc (AFO), Divadelní Flora, Prix Bohemia Radio, Letní filmovou školu v Uherském Hradišti a Přehlídkou filmové animace a současného umění (PAF).