Rozvrhy Katedry divadelních a filmových studií pro zimní semestr akademického roku 2021/2022

Na této stránce najdete základní přehled vyučovaných předmětů na katedře divadelních a filmových studií. Informace považujte za orientační. Z důvodu online či hybridní výuky můžou být některé údaje nepřesné.

Pedagogové a studenti najdou své personalizované rozvrhy po přihlášení do STAG.

Rozvrhy lze zobrazit pouze na počítačové síti UP, přes WiFi UP nebo přes VPN.


Rozvrh všech předmětů Katedry divadelních a filmových studií v zimním semestru 2021/2022.


Rozvrhy ročníků

Bakalářský program:

Divadelní studia – 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník

Filmová studia – 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník

Televizní a rozhlasová studia  – 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník

 

Navazující magisterský program:

Divadelní studia – 1. ročník | 2. ročník

Filmová studia – 1. ročník | 2. ročník

Televizní a rozhlasová studia  – 1. ročník | 2. ročník