Jak postupovat v případě šikany a predátorského jednání v pedagogickém procesu

Studující mají mít zaručenu možnost rozvíjet na univerzitě svůj studijní a osobnostní potenciál v bezpečném, otevřeném a akceptujícím prostředí, a to jak ve výuce v prostorách univerzity, tak na akcích s výukou souvisejících (studijní exkurze, návštěva kulturních zařízení v rámci výuky apod.).

Jako bezpečné studijní prostředí chápeme takové prostředí, ve kterém studující 

  • navštěvují výuku, ve které není místo pro ponižování, zesměšňování a další formy šikany
  • jsou hodnoceni výhradně na základě svých kompetencí a znalostí souvisejících s předmětem studia
  • nejsou vystavováni predátorskému a manipulativnímu jednání jakéhokoli typu, např. nevyžádanému jednání se sexuálním podtextem, nerespektování nastavené hranice v osobní komunikaci apod.
  • věří ve spravedlivé nastavení podmínek studia, které je v souladu se studijním a zkušebním řádem univerzity, etickým kodexem univerzity a zásadami slušné a respektující mezilidské komunikace.


Pokud byla ve studijním procesu porušena vaše práva, necítíte se v něm bezpečně, či máte podezření či jistotu o neadekvátním jednání ze strany vyučující*ho, můžete podniknout následující kroky:

1. Dejte najevo, že je pro vás dané chování obtěžující: Pokud vás někdo obtěžuje, řekněte, "stop, přestaňte". Pokud nechcete s osobou mluvit, napište jí e-mail, nebo jako prostředníka využijte kohokoli, komu důvěřujete (vyučujícího, vedoucí katedry, kohokoli jiného).

2. Povězte někomu o obtěžování: Pokud jste obtěžováni, kontaktujte kohokoli, komu důvěřujete (např. ale nejenom: kolegyni/kolegu, vedoucí katedry, ombudsmany FF UP - zde, proděkanku pro studium, jakéhokoliv zaměstnance univerzity, atd.).

3.Veďte si o obtěžování záznam, uložte si všechny dokumenty.

4. O psychickou podporu můžete požádat bezplatnou studentskou psychologickou poradnu FF UP.


Vedení a pedagogové*žky KDFS

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)