KDFS – Nárys výzkumných priorit a plánů

Prioritou i hlavním charakteristickým rysem výzkumu na KDFS je interdisciplinární přístup k médiím, audiovizuálním a performativním událostem i kulturním institucím. Většina odborných aktivit tak zahrnuje nejen pevně etablované obory filmových, divadelních, televizních a rozhlasových studií, ale také nově vznikající teoretické a analytické směry, zejména studia mediálního průmyslu a festivalů, performativní a taneční studia, filozofie médií, gender a queer studies, sound studies či etika nových médií. Katederní výzkum všech tří sekcí (Film; TV a rozhlas; Divadlo) se v posledních několika letech razantně přesunul od tradičních médií, divadelních inscenací a izolovaných děl ke komplexním transmediálním praxím, kulturně-sociálním kontextům a oblasti kulturně-kreativních průmyslů (KKP).

 

Priority: výzkumná témata a směry

Dané priority se propisují do publikací členů katedry, které pokrývají zejm. následující oblasti: mediální trh, právo a kulturní průmysl (globální, regionální a národní); filmové publikum; TV žánry; scenáristická praxe; klasická hollywoodská studia; stylistické a narativní experimenty české nové vlny; postmediální estetika videoklipu; queer reprezentace v současné středoevropské, americké a britské produkci; webové platformy a nová média; kurátorské strategie VoD (Video on Demand); divadelní a performativní kultura klasické antiky a středověké Evropy; audiodokumentární tvorba a současné podcasty; scénografie a vizualita v avantgardním divadle, utopický prostor socialistických performancí.

Plány

Strategický plán VaV ve střednědobém výhledu počítá s projekty zaměřenými na výše uvedené tematické oblasti. Po dvouleté intenzivní přípravě pracujeme na tom, dostat na katedru postdoktorandy ze zahraničí v rámci Horizon MSCA PF. Např. doc. Jirsa v současné době supervizuje přípravu 4 MSCA PF projektů (postdoků pocházejících z Anglie, Rumunska, Rakouska a Kanady) a rovněž připravuje mezinárodní Horizon projekt ERC Synergy, na němž spolupracuje s Prof. Mathiasem Korsgaardem (Aarhus University). Stejně tak plánujeme zapojit se aktivněji do projektů 2. pilíře Horizonu (Kreativní Evropa, Nový evropský Bauhaus), zejména v souvislosti s oblastí KKP, festivaly a výzkumu mediální kultury. Usilujeme o rozšíření zahraniční spolupráce, zapojení do mezinárodních projektů a získání zahraničních post-dok grantů pro některé z našich odborných asistentů. V současné době probíhá rovněž příprava Horizon projektu (2. Pilíř, klastr 4: „Digitalizace, průmysl a vesmír“) ve spolupráci s olomouckou Pevností poznání.

Katedra se dlouhodobě věnovala také dějinám a současnosti regionální kultury. Jedním z výsledků tohoto zaměření je Divadelní místopis Moravy a Slezska. Tato databázová aplikace je dostupná zde: https://divadelnimorava.upol.cz.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)