Historie katedry

Současná podoba katedry je výsledkem mnoha proměn v uměnovědných oborech film a divadlo, k nimž v posledních letech přibyla ještě média televize a rozhlasu. Interdisciplinarita vždy tvořila základní stavební kameny olomoucké katedry a odlišovala ji tak od úžeji oborově zaměřených kateder teatrologických a filmologických v Brně a v Praze.

V šedesátých letech minulého století se na katedře českého jazyka a literatury Filozofické fakulty Univerzity Palackého postupně sešli mladí pedagogové, jejichž odborný zájem překračoval hranice literatury do mezioborových vztahů s filmem, divadlem a rozhlasem: Eduard Petrů, Jiří Stýskal, Alena Štěrbová. Podíleli se mj. na založení a organizaci prvních ročníků filmové přehlídky Academia Film Olomouc. Tyto zájmy a snahy posléze vyústily do vybudování oboru čeština-uměnověda, na němž se jako pedagogové podíleli také historici umění (František Dvořák, Václav Zykmund, Alena Nádvorníková ad.) a muzikologové (Robert Smetana, Vladimír Hudec aj.). První ročník byl otevřen pro studijní rok 1968/69. O dva roky později byly zřízeny dvě specializace: literatura, divadlo a film, dále výtvarné umění, v dalších letech se objevila třetí sekce zaměřená na hudební umění.

Nový obor uměnověda se nepodařilo v nepříznivých podmínkách normalizace udržet. V roce 1978 byly uměnovědné specializace nového oboru administrativně zrušeny, v roce 1980 se uzavřely katedry výtvarné teorie a hudební vědy. Uměnovědná studia se proměnila v obor teorie kultury, zcela podřízený tehdejším ideologickým potřebám.

Po listopadové revoluci roku 1989 se myšlenka obnovy uměnovědných studií velmi brzy vynořila jako aktuální úkol nového vedení fakulty i celé univerzity. Návrh podal divadelní historik Jiří Stýskal už v lednu 1990, do prázdnin 1990 byla ustanovena katedra věd o umění a dveře univerzity se tak otevřely uchazečům oborů literatura, divadlo, film, výtvarné umění a hudební umění. Studenti dosavadního oboru teorie kultury si mohli zvolit jednu z těchto specializací a studium dokončit na nové katedře.

Katedra věd o umění našla své první sídlo v prostorách bývalého kanovnictví po zrušené Oblastní galerii výtvarného umění na Wurmově ulici. Její první vedoucí Jiří Stýskal podal zanedlouho návrh na rozdělení katedry věd o umění na tři pracoviště: od 1. září 1992 tak vznikla (vedle katedry dějin umění a katedry muzikologie) také katedra teorie a dějin dramatických umění, která nabízela studijní specializace teorie a dějiny dramatických umění, dále divadelní věda, filmová věda a zpočátku ještě i literární věda.

Na podzim 2002 se katedra přestěhovala do adaptovaných prostor bývalého jezuitského konviktu v Univerzitní ulici a stala se součástí Uměleckého centra UP s novými a skvělými podmínkami pro přípravu studentů v oblasti divadla a filmu. V roce 2014 změnila název na Katedru divadelních a filmových studií, jenž lépe vystihuje nabídku studijních možností a charakter studia v prostorách Uměleckého centra. V roce 2015 přibyla v nabídce oborů i televizní a rozhlasová studia, která katedra nabízí jako jedinečnou studijní kombinaci, první svého druhu v České republice. Vedoucími katedry byli postupně Jiří Stýskal (1992–1994), Jiří Štefanides (1994–2002), Luboš Ptáček (2002–2006), znovu Jiří Štefanides (2006–2014), Jakub Korda (2014–2020), Andrea Hanáčková (2020–2023) a Milan Hain (2023–) Katedra vychovala řadu skvělých absolventů, kteří se dodnes ke své alma mater hlásí a v řadě případů jí pomáhají.

Video našeho absolventa, dnes slavného filmaře Andyho Fehu (Ondřej Plášil) z doby, kdy katedra měla ještě v názvu slovo mediální. 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)