Stipendijní podpora na FF UP

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studujícím stipendijní podporu v řadě oblastí od ubytování, tíživé sociální situace, studia v zahraničí až po vynikající studijní, výzkumné nebo tvůrčí výsledky.

Děkan FF UP rozhoduje o prospěchovém stipendiu, mimořádném sociálním stipendiu a mimořádném stipendiu a o stipendiu na podporu studia v zahraničí.

Filozofická fakulta dále poskytuje stipendia na mezinárodně uznávané zkoušky z anglického a německého jazyka.

Veškeré podrobnosti najdete na stránkách filozofické fakulty UP zde.

Formulář pro žádosti o stipendia

Přijímáme žádosti o stipendia!

Jako každý rok naše katedra přijímá žádosti o stipendijní podporu na publikační, tvůrčí a popularizační činnost.

Okruhy podpory, formulář pro podání žádosti a veškeré informace najdete zde, na stránkách KDFS (Studujícím/Stipendia).

Žádosti na rok 2023/2024 přijímáme do 20. 10. Veřejná prezentace žádostí se uskuteční ve filmovém sále 25. 10 od 13:00.

Pro prezentaci můžete využít šablonu dostupnou na zde, na webu KDFS (Studujícím/Využívání prostor katedry).

Tento formulář: https://forms.office.com/r/HSqZU4Ceig slouží k podávání žádostí na podporu publikační, tvůrčí a popularizační činnosti studujících Katedry divadelních a filmových studií FF UP (KDFS).

 

 

Stipendijní podpora KDFS

Katedra divadelních a filmových studií každoročně poskytuje stipendia na podporu publikační, tvůrčí a popularizační činnosti studujících KDFS v okruzích a podle podmínek uvedených níže.

Výsledky stipendií udělených v LS 2021 najdete zde.

 

1. Podpora publikační činnosti a vzdělávání

1.1. Systematická publikační činnost bez ohledu na médium (pro spolky s minimálně tříletým působením).

1.2. Spolufinancování účasti na vzdělávací akci zajištěné z jiných zdrojů: Příklady: Studentský časopis, publicistický web, radio, youtube kanál, účast na workshopu, masterclass či semináři souvisejícím se studiem.

2. Podpora tvůrčí činnosti

2.1. Systematická tvůrčí činnost bez ohledu na médium (pro spolky s minimálně tříletým působením).

2.2. Spolufinancování tvůrčího projektu zajištěného z jiných zdrojů: Příklady: Tvorba umělecky zaměřeného spolku, dofinancování již získaného grantu či stipendia.

3. Podpora popularizační činnosti

3.1. Systematická popularizační činnost v oblasti audiovizuálních a divadelních studií bez ohledu na medium.

3.2. Jednorázový popularizační projekt: Příklad: cyklus lektorských úvodů, přednášek či besed, serie výstupů libovolného formátu popularizujících veřejnosti výzkum v oblasti audiovizuálních a divadelních studií, program pro Noc vědců, Noc Divadel či Týden humanitních věd zaměřený na netradiční formy zprostředkování odborného poznání či aktuálních trendů v kultuře.

4. Podpora badatelské činnosti

4.1 Aktivní účast na konferenci,

4.2. Podpora výzkumu.: Příklad: doprava, ubytování a poplatek spojený s účastí na konferenci nebo se zvanou přednáškou, copy editing, příspěvek na jízdné, předplatné nebo rešerše související s výzkumem

Podrobnosti stipendijní podpory
- Stipendia jsou určena studujícím bakalářských a navazujících magisterských programů KDFS a jejich spolkům.
- Podporujeme spolky pouze s nadpoloviční účastí studujících KDFS.
- Stipendia jsou individuální, v případě spolku jsou poskytnuta kontaktní osobě uvedené ve formuláři.
- Stipendia jsou poskytována jednorázově na dobu celého akademického roku.
- "Projekt" ve formuláři souhrnně označuje podstatu žádosti: pravidelnou činnost i jednorázovou aktivitu.
- Každý podpořený studující, resp. projekt odevzdá do 30. 6. stručnou závěrečnou zprávu o využití stipendia.
- Každý studující má možnost podat pouze jednu žádost. 
- V odůvodněných případech je možné žádat o podporu zpětně za předchozí akademický rok.

Hodnocení žádostí

Komise při hodnocení žádostí a v návrzích stipendia zohledňuje: kvalitu předložené žádosti včetně odůvodnění i formálních záležitostí, realističnost provedení včetně přehledného rozpočtu, veřejnou prezentaci a schopnost reagovat na dotazy. O výši přidělené částky rozhoduje vedoucí katedry.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)