Stipendijní podpora na FF UP

Univerzita Palackého v Olomouci poskytuje studujícím stipendijní podporu v řadě oblastí od ubytování, tíživé sociální situace, studia v zahraničí až po vynikající studijní, výzkumné nebo tvůrčí výsledky.

Děkan FF UP rozhoduje o prospěchovém stipendiu, mimořádném sociálním stipendiu a mimořádném stipendiu a o stipendiu na podporu studia v zahraničí.

Filozofická fakulta dále poskytuje stipendia na mezinárodně uznávané zkoušky z anglického a německého jazyka.

Veškeré podrobnosti najdete na stránkách filozofické fakulty UP zde.

Formulář pro žádosti o stipendia

Přijímáme žádosti o stipendia!

Jako každý rok naše katedra přijímá žádosti o stipendijní podporu na publikační, tvůrčí a popularizační činnost.

Okruhy podpory, formulář pro podání žádosti a veškeré informace najdete zde, na stránkách KDFS (Studujícím/Stipendia).

Žádosti na rok 2022/2023 přijímáme do 6. 11. Veřejná prezentace žádostí se uskuteční ve filmovém sále 9. 11.

Pro prezentaci můžete využít šablonu dostupnou na zde, na webu KDFS (Studujícím/Využívání prostor katedry).

Tento formulář: https://forms.office.com/r/HSqZU4Ceig slouží k podávání žádostí na podporu publikační, tvůrčí a popularizační činnosti studujících Katedry divadelních a filmových studií FF UP (KDFS).

 

 

Stipendijní podpora KDFS

Katedra divadelních a filmových studií každoročně poskytuje stipendia na podporu publikační, tvůrčí a popularizační činnosti studujících KDFS v okruzích a podle podmínek uvedených níže.

Výsledky stipendií udělených v LS 2021 najdete zde.

 

1. Podpora publikační činnosti a vzdělávání
1.1. Systematická publikační činnost bez ohledu na médium (pro spolky s minimálně tříletým působením).
1.2. Spolufinancování účasti na vzdělávací akci zajištěné z jiných zdrojů.
Příklady: Studentský časopis, publicistický web, radio, youtube kanál, účast na workshopu, masterclass či semináři souvisejícím se studiem.

2. Podpora tvůrčí činnosti
2.1. Systematická tvůrčí činnost bez ohledu na médium (pro spolky s minimálně tříletým působením).
2.2. Spolufinancování tvůrčího projektu zajištěného z jiných zdrojů.
Příklady: Tvorba umělecky zaměřeného spolku, dofinancování již získaného grantu či stipendia.

3. Podpora popularizační činnosti
3.1. Systematická popularizační činnost v oblasti audiovizuálních a divadelních studií bez ohledu na medium.
3.2. Jednorázový popularizační projekt.
Příklad: cyklus lektorských úvodů, přednášek či besed, serie výstupů libovolného formátu popularizujících veřejnosti výzkum v oblasti audiovizuálních a divadelních studií, program pro Noc vědců, Noc Divadel či Týden humanitních věd zaměřený na netradiční formy zprostředkování odborného poznání či aktuálních trendů v kultuře.

Podrobnosti stipendijní podpory
- Stipendia jsou určena studujícím bakalářských a navazujících magisterských programů KDFS a jejich spolkům.
- Podporujeme spolky pouze s nadpoloviční účastí studujících KDFS.
- Stipendia jsou individuální, v případě spolku jsou poskytnuta kontaktní osobě uvedené ve formuláři.
- Stipendia jsou poskytována jednorázově na dobu celého akademického roku.
- "Projekt" ve formuláři souhrnně označuje podstatu žádosti: pravidelnou činnost i jednorázovou aktivitu.
- Každý podpořený studující, resp. projekt odevzdá do 30. 6. stručnou závěrečnou zprávu o využití stipendia.
- Každý studující má možnost podat pouze jednu žádost. 
- V odůvodněných případech je možné žádat o podporu zpětně za předchozí akademický rok.

Hodnocení žádostí
Žádosti posuzuje komise složená z vyučujících a doktorandských studujících.
Komise hodnotí žádosti bodově dle těchto kritérií:
1. kvalita předložené žádosti včetně obsahu, odůvodnění a formálních záležitostí (max. 40b),
2. soulad žádosti s okruhy podpory (20b),
3. realističnost provedení včetně rozpočtu (20b),
4. veřejná prezentace a obhajoba projektové žádosti (20b).

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)