Magisterské studium

Základní informace o studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci najdete na těchto stránkách. Všeobecné informace o přijímacím řízení, např. o kombinovatelnosti programů, postupu při podávání přihlášky, a ukázky přijímacích testů najdete zde. Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry Mgr. Annu Gáborovou (tel. 585 633 423, e-mail anna.gaborova@upol.cz).

Termín podání přihlášky pro magisterské obory v češtině je 15. března 2020. Více informací včetně přihlášky naleznete na webu fakulty https://www.ff.upol.cz/uchazecum/prihlaska/.

Studijní programy

V magisterském stupni u nás můžete studovat programy Divadelní studia, Filmová studia a Televizní a rozhlasová studia, které můžete kombinovat mezi sebou i s dalšími programy filozofické fakulty UP nebo z jiných fakult.

Přijímací řízení

Přijímací zkouška spočívá v ústním pohovoru zaměřeném na dosavadní studijní zkušenosti, zájem o zvolené programy či program (pokud je zvolili jen jeden z naší katedry) a budoucí odborný profil uchazečky či uchazeče.

Rozprava proběhne na základě písemného projektu diplomové práce v rozsahu cca 2 normostran, který zašlete poštou či osobně předáte vytištěný na sekretariát katedry nejpozději 2 týdny před datem konání ústního pohovoru. Tento projekt by měl představit základní cíle práce, metodologii a shrnout existující literaturu k tématu.

V případě, že se hlásíte z jiné fakulty UP či vysoké školy, doložíte u pohovoru kromě projektu i diploma supplement či seznam atestací ze svého bakalářského studia. Doporučujeme také přinést k pohovoru výtisk bakalářské práce.