Magisterské studium

V navazujícím magisterském stupni u nás můžete studovat sdružené programy Divadelní studiaFilmová studia a Televizní a rozhlasová studia. Jsou kombinovatelné mezi sebou i s dalšími programy Filozofické fakulty UP nebo z jiných fakult.

Pokud neznáte UP, základní informace o studiu najdete na těchto stránkách  a podrobnosti o přijímacím řízení na Filozofické fakultě zde.

Přihlášky ke studiu lze podat elektronickou formou od 1. listopadu do 15. března.

 

Přijímací řízení

Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru o výzkumném projektu a koná se 12. června. Projekt posíláte předem prostřednictvím tohoto formuláře do 9. června na adresu katedra.kdfs@upol.cz. Pokud do 24 hodin neobdržíte potvrzení o přijetí, kontaktujte asistentku katedry na adrese anna.gaborova@upol.cz. Projekt píšete, i když se k nám hlásíte pouze na přidružený (minor) program. Pokud kombinujete jen programy naší katedry, odevzdáváte jeden projekt. U pohovoru hodnotíme:

  • systematické uvažování o výzkumu,
  • vztah hlavních cílů, výzkumných otázek a zvolené metodologie,
  • pečlivou rešerši zdrojů,
  • originální a neotřelý předmět výzkumu,
  • jasnou a srozumitelnou prezentaci výzkumného záměru.

Zde najdete úspěšné diplomové práce našich absolventek a absolventů.

 

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)