Stipendijní programy

FF UP nabízí či zprostředkovává svým studentům zahraniční studijní pobyty především v rámci těchto programů:

Stipendijní pobyty v rámci mezinárodních smluv v rámci

  1. mezinárodních smluv MŠMT (tzv. vládní stipendia)
  2. bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi vysokými školami, tzv. Mobilita studentů, popř. "Freemovers"

Vládní stipendia
1. mobilita v rámci mezinárodních smluv MŠMT (tzv. vládní stipendia)
Jedná se o stipendijní pobyty v zahraničí, které nabízí Dům zahraničních spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen DZS). Rozšiřování informací o těchto výběrových řízeních zajišťuje Akademická informační agentura (dále jen AIA).

Mobilita studentů, popř. „Freemovers“
2. Mobilita v rámci bilaterálních smluv o přímé spolupráci mezi univerzitami (tzv. program Mobilita studentů, popř. „Freemovers“)
Program finančně podporuje studium studentů VŠ v zahraničí

  • v rámci smluv o přímé smluvní spolupráci mezi vysokými školami (viz Smlouvy o přímé spolupráci mezi univerzitami (FF))
  • formou FREEMOVERS.

Podmínkou je, že studijní pobyt v zahraničí nebude zároveň financován z programu Erasmus+ nebo jiných vzdělávacích programů EU, CEEPUS apod.

Erasmus+

Program Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014-2020. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé i administrativní pracovníci. Více v samostatné záložce.Všeobecné informace o programu Erasmus najdete na: www.naep.cz.

CEEPUS

Central European Exchange Program for University Studies je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Program je určen pro pregraduální studenty od ukončeného druhého semestru, postgraduální studenty a pedagogy vysokých škol.

Ostatní programy LLP

Program Erasmus spadá pod tzv. Lifelong Learning Programmes EU. V České republice se o tyto programy stará agentura NAEP, která spadá pod Dům zahraničních služeb MŠMT ČR. V její kompetenci jsou tyto programy:

Comenius
Erasmus+
Leonardo da Vinci
Jean Monnet
Grundtvig
Erasmus Mundus
Tempus
Norské fondy a fondy EHP
SCIE Švýcarska

Vyjma programu Erasmus+, který je na Univerzitě Palackého z velké části administrován Zahraničním oddělením, jsou všechny výše zmíněné programy spravovány výhradně přímo agenturou NAEP. Bližší informace najdete na www.naep.cz.

Visegrádský fond

Mezinárodní visegrádský fond se zaměřuje hlavně na spolupráci mezi Českou republikou, Maďarskem, Polskem a Slovenskem.

Merrillův program

Merrillův program je roční studijní program na vysoké škole v USA pro studenty Univerzity Palackého sponzorovaný soukromou osobou – panem Charlesem Merrillem a partnerskými školami v USA.

Fulbrightova nadace

Fulbrightův stipendijní program poskytuje českým resp. americkým občanům vybraným na základě jejich znalostí a schopností možnost studovat, vyučovat či provádět výzkum v USA resp. v České republice.