Praxe a stáže

Studujícím FF UP se doporučuje během studia absolvovat praktické předměty a předměty spojené se stáží v oborových institucích. Katedra počítá v procesu domlouvání stáží jak s vlastní iniciativou studujících, tak na formálních i méně formálních komunikačních kanálech nabízí řadu praktických pobídek, které studující mohou využít.

Při domlouvání stáže je třeba dbát na některé níže uvedené kroky a pravidla, stejně jako na fakt, že studující na stáži neprezentuje pouze sebe, ale také katedru a Univerzitu Palackého.   

Praxe a stáže je možné absolvovat i v zahraničí, viz https://kdfs.upol.cz/zahranici/praxe-v-zahranici/

Pravidla zapisování praktických předmětů a stáží

Katedra doporučuje zapisovat si kurzy spojené s praxí a stáží až po jejich absolvování, následující semestr či akademický rok. Výjimkou mohou být práce a stáže absolvované v absolventském ročníku. Nicméně i tady platí, že stáž či praxe musí být před jejím absolvováním oznámena garantovi/garantce daného předmětu, a studující musí s garantující osobou konzultovat, zda je stáž vhodná a odpovídá úrovni předmětu, který si studující chce zapsat. Pokud stáž svým obsahem či rozsahem neodpovídá základním požadavkům předmětu, vyhrazuje si garant/ka možnost odmítnout praktický předmět uznat. Typ a délka stáže by měly odpovídat výši kreditů, které chce studující zapsat. Aktuální koordinátorkou všech stáží a praxí na katedře je Anna Bílá (anna.bila@upol.cz). Garantky a garanti dílčích předmětů viz anotace ve STAG.

Pokud si studující domlouvá stáž, která následně probíhá během semestru, a tudíž zasahuje do aktivního studia, je nutné oslovit co nejdříve vyučující a individuálně se s nimi dohodnout na případném řešení vaší absence ve výuce. Vyučující není povinen/povinna vaši nepřítomnost na předmětu akceptovat (bez výjimek). Je tedy žádoucí, aby studující pečlivě promyslel/a své časové možnosti a zohlednil/a i aktuální stav svého studia.    

Pokud usiluje studující o zapsání kreditů za absolvování stáže, musí kromě výše uvedeného odevzdat garantovi/ce předmětu vyplněný a podepsaný formulář o absolvování pracovní stáže.

STÁHNOUT FORMULÁŘ O ABSOLVOVÁNÍ STÁŽE

 

 

Kódy pracovních stáží v kultuře ve STAG

Krátkodobá stáž, 25 hodin a méně, 1kr

Divadelní studia: PSKD1, PSKD2

Divadelní a performanční studia: PSKD1

Filmová studia: PSKF1, PSKF2

Televizní a rozhlasová studia: PSKT1, PSKT2

 

Střednědobá stáž, asi 50 hodin, 2kr

Divadelní studia: PSSD1, PSSD2

Divadelní a performanční studia: PSSD1

Filmová studia: PSSF1, PSSF2

Televizní a rozhlasová studia: PSST1, PSST2

 

Dlouhodobá stáž, 75 hodin a více, 3kr

Divadelní studia: PSDD1, PSDD2

Divadelní a performanční studia: PSDD1

Filmová studia: PSDF1, PSDF2

Televizní a rozhlasová studia: PSDT1, PSDT2

Jaké stáže si vyhledávat

Katedra preferuje takové stáže a prakticky orientované programy, které se přímo týkají studovaného oboru. Akceptovány jsou i takové stáže, ve kterých se studující seznámí s prací v kulturních a kreativních průmyslech v širším slova smyslu.

Uznávány jsou nicméně takové pozice, kde studující aktivně rozvíjí schopnosti a dovednosti související s možným zaměstnáním v kulturní oblasti, případně takové, které souvisí s aktuálními zájmy studujících, pakliže opět souvisejí s kulturním sektorem.

Za nevhodné stáže se tedy např. považují pozice typu libero, praxe v pohostinství a službách nesouvisejících s kulturou, sportovní reprezentace univerzity, státu, aj. 

Vybrané odkazy na externí organizace a jejich stážistické programy

Česká televize – program dlouhodobých a krátkodobých stáží (TS Praha, TS Brno, TS Ostrava), viz https://www.ceskatelevize.cz/kariera/pro-studenty

Český rozhlas – elévský program, viz https://informace.rozhlas.cz/jak-se-stat-rozhlasovym-elevem-7735207

HaDivadlo – program praxí partnerského divadla, viz https://www.hadivadlo.cz/vzdelavani/praxe/

CEDIT – časopis Centra experimentálního divadla nabízí pravidelné tematické stáže CEDIT observer, viz https://www.ced-brno.cz/cs/cedit/

Divadlo na cucky – praxe v rámci dobrovolnického programu partnerského divadla, viz https://www.divadlonacucky.cz/dobrovolnictvi

Reference ze stáží

„Kateřina se v průběhu své stáže věnovala přípravě zpravodajských proudových příspěvků následně využitých ve vysílání Českého rozhlassu Liberec. Měla za úkol připravovat zprávy s vybranými respondenty, živé vstupy do ranního vysílání, které sama odbavovala, ale i reportážní příspěvky, které pořizovala včetně fotografií využitelných pro web a sociální sítě. Nejprve pod dohledem zkušených redaktorek, poté sama. Během stáže se výrazně zapracovala na hlasovém projevu. Do budoucna projevila velmi dobré předpoklady pro práci rozhlasové redaktorky.“

 

„Během praxe v Čeeském rozhlase Liberec jsem se naučila, jaké práce stojí za vytvořením reportáže nebo jak funguje živé vysílání ve studiu. Pod vedením zkušených redaktorů a redaktorek jsem vytvořila vlastní reportáže a napsala žové vstupy, které se následně odvysílaly. Na reportážích jsem se naučila pracivat s programy na střih zvuku a nástroji, které jsou pro prái reportéra rozhlasu potřeba. Porozuměla jsem lépe obsahu a celému systému veřejnoprávního média a pravidlům, která z toho vycházejí.“

 

„Získala jsem vědomosti o jednotlivých expozicích Východočeského muzea v Pardubicích a o historii samotného měla. Vytříbila jsem si svůj smysl pro zodpovědnost, a to především tím, že jsem samostatně měla na starost jednotlivé expozice a zajišťovala jsem jejich chod. Při setkání s cizojazyčně hovořícími návštěvníky jsem využívala svých jazykových schopností (především anglický jazyk), které jsem tak posunovala na vyšší úroveň. Pronikla jsem do systému práce v kulturní instituci a získala předpoklady pro práci v kolektivu spolupracovníků. Také jsem plně rozvinula své komunikační schopnosti, které byly primárním prostředkem ve vztahu mezi mnou a návštěvníky instituce.“

 

„Práce pro mě byla velmi obohacující a příjemnou zkušeností, vůbec první zásadní ve světě festivalové produkce. V rámci příprav festivalových dnů jsem měla možnost se aktivně podílet na kulturní události mezinárodní instituce Jeden Svět, která má dosah po celé republice a má tak skutečnou relevanci v tomto oboru. Společně s vědomím toho a následným uskutečněním události se pro mě jednalo o motivující zkušenost. Naučila jsem se nést zodpovědnost za danou část kulturní produkce, zdokonalila jsem komunikaci s potenciálními podniky a tvůrci. V průběhu festivalových dnů, které představovaly výsledek dlouhých příprav, jsem měla možnost vidět, jak vše funguje v praxi.“

 

"Ve Vědátoru jsem se naučila pracovat s programem na stříhání videí, pracování s jednotlivými záběry, voiceoverem a vkládání hudby do videa, také vyhledávání neplacených obrázků, které jsem využila ve videu. Nabídl mi další možnou spolupráci, kterou jsem s radostí přijala a k dnešnímu dni mám dostupné jednotlivé záběry nového dokumentu a aktivně probíráme další postup práce. Získala jsem spoustu kontaktů a taky možnost dál se rozvíjet a zdokonalovat své schopnosti a znalosti v oboru." 

(Výstup v rámci Vědátoru: https://www.youtube.com/watch?v=G67Tn2tKqtc&ab_channel=V%C4%9Bd%C3%A1tor)

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)