Bakalářské studium

Základní informace o studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci najdete na těchto stránkách. Všeobecné informace o přijímacím řízení, např. o kombinovatelnosti programů, postupu při podávání přihlášky, a ukázky přijímacích testů najdete zde. Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry Mgr. Annu Gáborovou (tel. 585 633 423, e-mail anna.gaborova@upol.cz).

Studijní programy

V bakalářském stupni u nás můžete studovat programy Divadelní studia, Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia, kombinovatelné libovolně mezi sebou i s dalšími programy filozofické fakulty nebo jiných fakult UP.

Přijímací řízení

Přijímací řízení má dvě části - písemný test předpokladů ke studiu na FF UP a ústní pohovor. Při pohovoru mluvíme o vaší motivaci ke studiu, reálném zájmu o studijní program a dosavadních zkušenostech. Je to zároveň pro vás příležitost poznat prostředí katedry a některé pedagogy a pedagožky a prohlédnout si prostory barokního Konviktu. Skvělý výsledek ústního pohovoru může ovlivnit přijetí, zlepší komplexní výsledek v součtu s výsledkem testu. K oběma částem přistoupíte bez ohledu na výsledek testu. V případě, že si podáte více přihlášek na různé kombinace programů, zúčastníte se písemné i ústní části pouze jednou.

Nejméně dva týdny před stanoveným datem ústního pohovoru zašlete poštou či osobně doručíte na adresu katedry (Katedra divadelních a filmových studií FF UP, Univerzitní 3, 771 80 Olomouc) písemný podklad přijímacího řízení, který podle volby studijního programu obsahuje:

 • Seznam 15 zhlédnutých divadelních představení, filmů či seriálů a rozhlasových her, o nichž budeme diskutovat. Seznam přečtených odborných či popularizačních publikací a časopisů o divadle, filmu či televizi a rozhlase.
 • Vlastní práci v rozsahu 3–6 normostran. Může se jednat o recenzi či analýzu, portrét vybraného tvůrce nebo tvůrkyně, historickou práci apod. Hodnotíme originalitu výběru tématu, způsob argumentace, jazykovou stránku práce a povahu využitých zdrojů.

Důležité upozornění: Pokud vám elektronická přihláška odmítne přijmout vámi navrhovanou kombinaci studijních programů, zkuste do ní uvést studijní programy v opačném pořadí. Příklad: nebude-li elektronická přihláška akceptovat kombinaci "filmová studia – historie", zkuste uvést kombinaci "historie – filmová studia."

Doporučená literatura k přijímacímu pohovoru:

Divadelní studia

 • Erving Goffman. Všichni hrajeme divadlo: sebeprezentace v každodenním životě. 2. vydání. Praha: Portál, 2018.
 • Jan Císař. Člověk v situaci. 2. vydání. Praha: NAMU, 2016.
 • Zdeněk Hořínek. Drama, divadlo, divák. 3. vydání. Brno: JAMU, 2012.
 • Vladimír Just a kol. Divadlo v totalitním systému: příběh českého divadla (1945-1989) nejen v datech a souvislostech. Praha: Academia, 2010.
 • Patrice Pavis. Divadelní slovník. Praha: Divadelní ústav, 2003.
 • Bohumil Nekolný a kol. Kontext provozování divadla v ČR. Praha: NAMU, 2018.
 • Časopisy jako Divadelní novinySvět a divadlo, LoutkářTaneční zónaTaneční aktuality, Divadelní revue, Theatralia.

Filmová studia

 • Bartošek, L.: Náš film (Kapitoly z dějin 1896 - 1945). Praha 1985.
 • Bernard, J., Frýdlová, P.: Malý labyrint filmu. Praha 1988.
 • Bordwell, D.; Thompsonová, K.: Dějiny filmu. Praha 2007.
 • Bordwell, D.; Thompsonová, K.: Umění filmu. Praha 2012.
 • Brož, J. - Frída, M.: Historie československého filmu v obrazech. I. díl: 1898 - 1930. Praha 1959. II. díl: 1930 - 1945. Praha 1966.
 • Kokeš, R. D.: Rozbor filmu. Brno 2015.
 • Monaco, J.: Jak číst film. Praha 2006.
 • Ptáček, L. a kol.: Panorama českého filmu. Olomouc 2000.
 • Sadoul, G.: Dějiny světového filmu. Praha 1963.
 • Toteberg, M. (ed.): Lexikon světového filmu. Praha 2005.
 • Žalman, J.: Umlčený film. Praha 1983.

Televizní a rozhlasová studia

 • Bren, P.: Zelinář a jeho televize. Praha 2013.
 • Butler, J.: Television - Critical Methods and Applications. New York 2012.
 • Chlumská, E. - Jansová, I. - Jedličková, J.: Boření mýtů - k současné neheteronormativní televizní seriálové produkci. Olomouc, 2015.
 • Kokeš, R. D.: Světy na pokračování - Rozbor možností seriálového vyprávění. Praha 2016.
 • Korda, J.: České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti. Olomouc 2012.
 • Orlebar, J.: Kniha o televizi. Praha 2012.
  • Ješutová, E. a kol.: Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha 2004.
  • Motal, J. a kol: Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. Brno 2012.
  • Hanáčková, A. Český rozhlasový document a feature 1990-2005. Poetika žánrů. Brno 2010.
  • Starkey, Guy. Radio in Context. London 2014.
  • Štěrbová, A. Rozhlasová inscenace. Komentované dějiny české rozhlasové produkce. Olomouc 1995.

Přípravný kurz pro uchazeče

Během jednoho dne se pod vedením vybraných členů katedry budete moci naučit základy toho, jak uvažovat o analýze filmu, televizního seriálu, divadelní inscenace či rozhlasové hry. Dozvíte se jak dobře napsat samostatnou písemnou práci požadovanou u přijímacího pohovoru, co dát na seznam zhlédnutých děl a přečtené literatury, jak se vyznat v existujících institucích v oblasti divadla a audiovize a mnoho dalšího.

DATUM KONÁNÍ: SOBOTA 28. BŘEZNA 2020
MÍSTO KONÁNÍ: FILMOVÝ SÁL, 3. PATRO, KATEDRA DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH STUDIÍ FF UP (Univerzitní 3, Olomouc)
POPLATEK: 300,- Kč

Největší výhoda naší katedry: poznáš nás ještě před přijímačkami a dozvíš se všechno, co potřebuješ! Ty si vybíráš nás, my zase Tebe. Jedna sobota v našem filmovém sále znamená mnoho přínosů pro uchazeče:
- Příprava na maturitu (ZVS, čeština a angličtina 20. a 21. století, obecný přehled jako pomoc pro přijímačky všeho druhu).
- Know-how na naše přijímací motivační pohovory: co číst, co vidět, co si poslechnout, jak si připravit seznam k pohovoru.
- Mapa divadel, filmového umění, televizních seriálů, rádia a podcastů.
- Tour po celém Konviktu – nádherná barokní stavba, podkrovní divadlo, studentské rádio, moderní posluchárny, venkovní parkány, genius loci. Často důležité kritérium, proč studenti volí studium u nás.
- Poznáš naše pedagogy.
- „Zažít za jeden den všechno, na co se na výšce chystám,“ – skvělý zážitek. Současní studenti uvádí často přípravné kurzy jako klíčové pro rozhodnutí zvolit naši katedru.

PROGRAM

 • 08.45–09.00 Prezence účastnic a účastníků (A. Gáborová)
 • 09.00–09.40 Mapa současného divadla - soubory , osobnosti (M. Králová)
 • 09.50–10.20 Divadelní instituce, odborná literatura k oblasti divadla (M. Bernátek)
 • 10.30–11.30 Jak analyzovat divadelní představení (M. Bernátek)
 • 11.40–12.30 Radio studies ve světě a u nás (A. Hanáčková)
 • 12.30–13.30 Pauza nebo Konvikt Tour – prohlídka prostor katedry (A. Hanáčková)
 • 13.30–14.10 Co jsou televizní studia (J. Korda)
 • 14.20–15.20 Jak analyzovat televizní seriál (J. Jedličková)
 • 15.30–16.30 Analýza filmu aneb jak být poučeným divákem (L. Ptáček)
 • 16.40–17.10 Přístupy k dějinám filmu, literatura a seznam filmů (P. Bilík)
 • 17.10–18.00 Proč se nebát pohovoru a proč studovat v Olomouci (P. Bilík)

Zájemci o vybrané části programu mohou pochopitelně dorazit pouze na dané bloky, poplatek zůstává stejný. Na kurz se můžete elektronicky přihlásit na této adrese od 2. ledna do 26. března 2020, po tomto datu můžete ještě zažádat o zařazení na základě emailu na adresu referátu celoživotního a dalšího vzdělávání (branka.cackovicova@upol.cz).