Bakalářské studium

Základní informace o studiu na Univerzitě Palackého v Olomouci najdete na webu studuj.upol.cz. Všeobecné informace o přijímacím řízení, např. o kombinovatelnosti oborů, postupu při podávání přihlášky, a ukázky přijímacích testů najdete na webu fakulty studuj.ff.upol.cz. Veškeré dotazy ohledně studia můžete směřovat na sekretářku katedry Mgr. Annu Gáborovou (tel. 585 633 423, e-mail anna.gaborova@upol.cz).

Studijní obory

V bakalářském stupni u nás můžete studovat tři dvouobory, kombinovatelné libovolně mezi sebou - Divadelní studia, Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia. Dvouobory můžete kombinovat i s dalšími obory filozofické fakulty UP, případně s obory z jiných fakult.

Přijímací řízení

Přijímací řízení má dvě části - písemný test (celofakultní všeobecný test SPF) a ústní pohovor. Pohovor chápeme nikoli jako zkoušku, ale spíše jako zjištění motivací ke studiu, reálného zájmu o naše obory, dosavadní zkušenosti apod. Pro uchazeče je to zároveň příležitost poznat prostředí katedry a některé pedagogy, seznámit se s prostředím barokního Konviktu a prohlédnout si naše prostory. Skvělý výsledek ústního pohovoru může ovlivnit přijetí, zlepší komplexní výsledek v součtu s výsledkem testu. Uchazeči přistoupí k oběma částem bez ohledu na výsledek testu. V případě, že si podávají více přihlášek na různé kombinace oborů, zúčastní se písemné i ústní části pouze jednou.

Nejméně dva týdny před stanoveným datem ústního pohovoru zašlou uchazečky a uchazeči o studium poštou či osobně doručí na adresu katedry (Katedra divadelních a filmových studií FF UP, Univerzitní 3, 771 80 Olomouc) písemný podklad přijímacího řízení, který obsahuje:

 • Seznam zhlédnutých filmů, seriálů, divadelních představení či rozhlasových her, o nichž případně bude vedena rozprava. Pro dvouoborové varianty doporučujeme uvést alespoň 15 titulů podle příslušného oboru, pro jednooborovou variantu (obor Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia) alespoň 30 titulů - kombinaci filmů, televizních seriálů, divadelních představení a rozhlasových pořadů.
 • Seznam přečtených odborných či popularizačních publikací o filmu, divadle, televizi či rozhlase, seznam pravidelně čtených časopisů a internetových zdrojů.
 • Vlastní odbornou práci v rozsahu 3-6 normostran. Může se jednat o recenzi či analýzu filmu, televizního seriálu, divadelního představení či rozhlasového pořadu, portrét vybraného tvůrce, historickou práci apod. Má se jednat o vlastní kreativní výtvor, hodnotí se originalita výběru tématu, způsob argumentace, jazyková stránka práce či povaha využitých zdrojů.

Důležité upozornění pro uchazeče o dvouoborové studium: Pokud vám elektronická přihláška odmítne přijmout vámi navrhovanou kombinaci studijních oborů, zkuste do ní uvést studijní obory v opačném pořadí. Příklad: nebude-li elektronická přihláška akceptovat kombinaci "filmová studia- historie", zkuste uvést kombinaci "historie - filmová studia."

Doporučená literatura k přijímacímu pohovoru:

Divadelní studia

 • Brocket, O.: Dějiny divadla. Praha 1999.
 • Císař, J.: Přehled dějin českého divadla. Praha 2006.
 • Černý, F.: Kapitoly z dějin českého divadla. Praha 2000.
 • Hořínek, Z.: Drama, divadlo, divák. Brno 1991./Event. Bratislava 1985.
 • Just, V. a kol.: Česká divadelní kultura 1945-1989 v datech a souvislostech. Praha 1995.
 • Pavlovský, P. (red.): Základní pojmy divadla. Teatrologický slovník. Praha 2004.
 • Šormová, E. (red.): Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů. Praha 2000.

Filmová studia

 • Bartošek, L.: Náš film (Kapitoly z dějin 1896 - 1945). Praha 1985.
 • Bernard, J., Frýdlová, P.: Malý labyrint filmu. Praha 1988.
 • Bordwell, D.; Thompsonová, K.: Dějiny filmu. Praha 2007.
 • Bordwell, D.; Thompsonová, K.: Umění filmu. Praha 2012.
 • Brož, J. - Frída, M.: Historie československého filmu v obrazech. I. díl: 1898 - 1930. Praha 1959. II. díl: 1930 - 1945. Praha 1966.
 • Kokeš, R. D.: Rozbor filmu. Brno 2015.
 • Monaco, J.: Jak číst film. Praha 2006.
 • Ptáček, L. a kol.: Panorama českého filmu. Olomouc 2000.
 • Sadoul, G.: Dějiny světového filmu. Praha 1963.
 • Toteberg, M. (ed.): Lexikon světového filmu. Praha 2005.
 • Žalman, J.: Umlčený film. Praha 1983.

Televizní a rozhlasová studia

 • Bren, P.: Zelinář a jeho televize. Praha 2013.
 • Butler, J.: Television - Critical Methods and Applications. New York 2012.
 • Chlumská, E. - Jansová, I. - Jedličková, J.: Boření mýtů - k současné neheteronormativní televizní seriálové produkci. Olomouc, 2015.
 • Kokeš, R. D.: Světy na pokračování - Rozbor možností seriálového vyprávění. Praha 2016.
 • Korda, J.: České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti. Olomouc 2012.
 • Orlebar, J.: Kniha o televizi. Praha 2012.
  • Ješutová, E. a kol.: Od mikrofonu k posluchačům. Z osmi desetiletí Českého rozhlasu. Praha 2004.
  • Motal, J. a kol: Nové trendy v médiích II. Rozhlas a televize. Brno 2012.
  • Hanáčková, A. Český rozhlasový document a feature 1990-2005. Poetika žánrů. Brno 2010.
  • Starkey, Guy. Radio in Context. London 2014.
  • Štěrbová, A. Rozhlasová inscenace. Komentované dějiny české rozhlasové produkce. Olomouc 1995.

Přípravný kurz pro uchazeče

Během jednoho dne se pod vedením vybraných členů katedry budete moci naučit základy toho, jak uvažovat o analýze filmu, televizního seriálu, divadelní inscenace či rozhlasové hry. Dozvíte se jak dobře napsat samostatnou písemnou práci požadovanou u přijímacího pohovoru, co dát na seznam zhlédnutých děl a přečtené literatury, jak se vyznat v existujících institucích v oblasti divadla a audiovize a mnoho dalšího.

DATUM KONÁNÍ: SOBOTA 23. BŘEZNA 2019 | 9:00-18:00
MÍSTO KONÁNÍ: FILMOVÝ SÁL, 3. PATRO, KATEDRA DIVADELNÍCH A FILMOVÝCH STUDIÍ FF UP (Univerzitní 3, Olomouc)
POPLATEK: 300,- Kč

PROGRAM

 • 08.4509.00 Prezence účastnic a účastníků (A. Gáborová)
 • 09.0009.40 Mapa současného divadla - soubory , osobnosti, dramatická tvorba (T. Lazorčáková)
 • 09.5010.20 Divadelní instituce, odborná literatura k oblasti divadla (M. Bernátek)
 • 10.3011.30 Jak analyzovat divadelní představení (M. Bernátek)
 • 11.4012.30 Radio studies ve světě a u nás (A. Hanáčková)
 • 12.3013.30 Pauza a/nebo Konvikt Tour - prohlídka prostor katedry (J. Korda)
 • 13.3014.10 Co jsou televizní studia, základní literatura a televizní kánon (J. Korda)
 • 14.2015.20 Jak analyzovat televizní seriál (J. Jedličková)
 • 15.3016.30 Analýza filmu aneb jak být poučeným divákem (L. Ptáček)
 • 16.4017.10 Přístupy k dějinám filmu, základní literatura, co dát na seznam filmů (P. Bilík)
 • 17.1018.00 Proč se nebát pohovoru, jak napsat samostatnou práci, proč studovat v Olomouci (P. Bilík)

Zájemci o vybrané části programu mohou pochopitelně dorazit pouze na dané bloky, poplatek zůstává stejný. Na kurz se můžete elektronicky přihlásit na této adrese do 19. 3. 2019, po tomto datu můžete ještě zažádat o zařazení na základě emailu na adresu referátu celoživotního a dalšího vzdělávání (branka.cackovicova@upol.cz).