Konference

 

 

Dovolujeme si Vás (opětovně) pozvat na neformálně laděnou vědeckou FLOW konferenci, jejíž třetí ročník je opět zaměřen na aktuální výzkum v oblasti radio a TV studies. Tématem setkání jsou „Kurikulární pasti mediálních studií“. Na ploše jednotlivých programových bloků – round tables – budeme diskutovat tato témata:

  • metodika výuky médií a nekonvenční výukové platformy
  • uplatnitelnost studentů v praxi
  • aplikovaný výzkum mediálních studií
  • aktuální výzkumné a projektové výzvy
  • doktorské studium médií

Hosté a hostky: prof. Nico Carpentier, Ph.D., Vaia Doudaki, Ph.D., doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D., doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., MgA. Kamila Zlatušková, Ph.D., doc. MgA. Jan Motal, Ph.D., MgA. Michal Reitler, PhDr. Milan Kruml

Program FLOW najdete zde!

Konference proběhne v termínu 1. – 2. 7. 2021 v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci, pokud pandemická situace nedovolí, tak v online prostředí. Konferenční poplatek není vyžadován, občerstvení po dobu konference bude zajištěno.

Přihlásit se můžete prostřednictvím registračního formuláře.

Aktuality můžete sledovat na naší facebookové události.

Těšíme se na Vaši účast.

Andrea Hanáčková, Jana Jedličková, Jakub Korda, Zuzana Pejpková, Klára Feikusová, pořadatelé z Katedry divadelních a filmových studií FF UP

Fotky z minulých ročníků: