Vedení katedry

Katedra se v současnosti dělí do tří odborných sekcí: Divadelní studia, Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia. Každá sekce garantuje příslušnou část výuky, realizuje vlastní vědecké projekty a pořádá oborově zaměřené konference. Velkou výhodou pro studium i život katedry je ideální kombinovatelnost oborů mezi sebou. Propojení oborů umožňuje interdisciplinární přednášky i semináře, společné projekty, participaci pedagogů i studentů na oborových festivalech i konferencích. Velký důraz kladou všechny sekce na praktické dovednosti a uplatnitelnost absolventů v praxi. Vedení katedry zajišťuje vedoucí a jeho zástupkyně, asistentka katedry má na starosti administrativní a provozní záležitosti. Je také koordinátorkou činností studentských spolků.

vedoucí katedry
Mgr. Jakub KORDA, Ph.D.
731 476 294
jakub.korda@upol.cz 
místnost č. 230 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2020:
pondělí      13:30–14:30
úterý          11:30–12:30

zástupkyně vedoucího katedry
doc. Mgr. Andrea HANÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 428
andrea.hanackova@upol.cz
místnost č. 234
konzultační hodiny v LS 2020:
úterý        11:30–12:30
středa      12:00–13:00

asistentka katedry
Mgr. Anna GÁBOROVÁ
585 633 423
anna.gaborova@upol.cz 
místnost č. 229
konzultační hodiny v LS 2020:
každý den    09:00–15:00

Divadelní studia

Divadelní sekce akcentuje interdisciplinární podobu teatrologie s důrazem na současné podoby divadla a performance. Garantuje výuku dějin českého a světového divadla s důrazem na 19. a 20. století, v rámci seminářů se soustředí na analýzu divadelního artefaktu, performance, tanečního a hudebního divadla ad. Rozvíjí kritické vnímání divadla mimo jiné i prostřednictvím studentského serveru divabaze.cz, spolupořádá konferenci Perspektivy teatrologie, podílí se na organizaci divadelních festivalů (Divadelní Flora, K3 FEST). Součástí činnosti sekce je budování Dokumentačního centra, které nabízí archivy současných moravských divadel i fond česko-německého divadla na Moravě a ve Slezsku.

vedoucí divadelní sekce
Prof. PhDr. Tatjana LAZORČÁKOVÁ, Ph.D.
585 633 426
tatjana.lazorcakova@upol.cz
místnost č. 232
konzultační hodiny v LS 2020:
pondělí        15:00–16:00
úterý            14:00–15:00

Doc. PhDr. Jiří ŠTEFANIDES
585 633 421
jiri.stefanides@upol.cz
místnost č. 233
konzultační hodiny v LS 2020:
úterý        10:30–11:30

Erasmus koordinátorka divadelní vědy
Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
585 633 422
jitka.pavlisova@upol.cz
místnost č. 232
konzultační hodiny v LS 2020:
po domluvě e-mailem

Mgr. Martin BERNÁTEK, Ph.D.
585 633 428
martin.bernatek@upol.cz
místnost č. 232
konzultační hodiny v LS 2020:
úterý        09:00–10:00
čtvrtek      09:00–10:00

Filmová studia

Filmová sekce katedry se soustředí na výuku dějin českého a světového filmu, dějiny filmových teorií, realizuje analytické semináře. Důraz je kladen především na interpretační přístupy k filmu, autorskou a žánrovou teorii či oblast festival studies. V rámci praktických seminářů vystupují profesionálové z filmových produkcí, distribučních firem, scenáristé ad. Sekce se podílí na organizaci mezinárodní konference Screen Industries in East-Central Europe, je institucionálním členem České společnosti pro filmová studia (CEFS), pomáhá s organizací filmových festivalů spolupořádaných katedrou (AFO, PAF, MFDF Jihlava, Noir Film Festival), založila a podporuje časopis 25fps.

vedoucí a Erasmus koordinátor filmové sekce
Mgr. Milan HAIN, Ph.D. 
585 633 433
milan.hain@upol.cz
místnost č. 231
konzultační hodiny v LS 2020:
úterý        10:00–11:00
čtvrtek      14:00–15:00

prorektor pro vnější vztahy
Mgr. Petr BILÍK, Ph.D.  
585 633 434
petr.bilik@upol.cz
místnost č. 234
konzultační hodiny v LS 2020:
pondělí      14:00–15:00
úterý          14:00–15:00

Mgr. Veronika KLUSÁKOVÁ, Ph.D. 
585 633 430
veronika.klusakova@upol.cz
místnost č. 233
konzultační hodiny v LS 2020:
čtvrtek      15:00–16:00

Mgr. Luboš PTÁČEK, Ph.D.
585 633 427
lubos.ptacek@upol.cz
místnost č. 231
konzultační hodiny v LS 2020:
úterý        12:15–13:15
čtvrtek      11:15–12:15

vědecký tajemník
Mgr. Michal SÝKORA, Ph.D. 
585 633 433
michal.sykora@upol.cz
místnost č. 231
konzultační hodiny v LS 2020:
pondělí       12:15–13:15
čtvrtek         09:00–09:45 (pouze na základě předchozí domluvy)

Televizní a rozhlasová studia

Unikátní spojení dvou mediálních oborů nabízí vhled do fungování, historie a kritiky televize a rozhlasu. Vedle odborných přednášek v oblastech television a radio studies se výuka soustředí například na analýzu současného televizního seriálu , studium publik a fandomu, na televizní a rozhlasové žánry a formáty. V rámci praktických seminářů studenti připravují vlastní rozhlasové pořady a podcasty, spolupracují na produkci a dramaturgii AFO a Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Sekce pořádá česko-slovenskou Flow konferenci: Radio a TV studies, podílí se na organizaci mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio, spravuje odborné webové platformy TelevisionThinkTank a Radiodock.

vedoucí rozhlasové a televizní sekce
zástupkyně vedoucího katedry

doc. Mgr. Andrea HANÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 438
andrea.hanackova@upol.cz
místnost č. 234
konzultační hodiny v LS 2020:
úterý          11:30–12:30
středa        12:00–13:00

doc. Mgr. Pavel ZAHRÁDKA, Ph.D.
585 633 439
pavel.zahradka@upol.cz
místnost 233
konzultační hodiny v LS 2020:
středa          18:00–19:00
čtvrtek          11:30–12:30

vedoucí katedry
Mgr. Jakub KORDA, Ph.D.
731 476 294
jakub.korda@upol.cz
místnost č. 230 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2020:
pondělí          13:30–14:30
úterý              11:30–12:30

koordinátorka STAG
Mgr. et Mgr. Jana JEDLIČKOVÁ, Ph.D.
585 633 424
jana.jedlickova@upol.cz
místnost č. 234
konzultační hodiny v LS 2020:
úterý             11:45–12:45
čtvrtek          10:15–11:15

pracovnice projektu Výzkum umění a kulturních průmyslů
Mgr. Zuzana PEJPKOVÁ, Ph.D.
zuzana.pejpkova@upol.cz
místnost 234
konzultační hodiny v LS 2020:
úterý          12:00–13:00

Doktorandi

Naši doktorandi se specializují na vybranou oblast divadla nebo filmu a jejich interdisciplinárních přesahů do televize a rozhlasu. Doktorské studium je tříleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě. Kromě studijních povinností zajišťují doktorandi na naší katedře pomoc při organizaci festivalů, odborných konferencí, samostatně vedou semináře a podílejí se na výuce.

Mgr. Tomáš BOJDA
585 633 437
tomas.bojda01@upol.cz
místnost 308
konzultační hodiny v LS 2020:
středa       10:00–11:00

Mgr. Ondřej KAZÍK
585 633 437
ondrej.kazik01@upol.cz
místnost 308
konzultační hodiny v LS 2020:
po domluvě

Mgr. Andrej CHOVANEC
585 633 437
andrej.chovanec01@upol.cz
místnost 308
konzultační hodiny v LS 2020:
čtvrtek       12:00–13:00

Mgr. Karel MOHYLA
585 633 437
karel.mohyla01@upol.cz
místnost 308
konzultační hodiny v LS 2020:
čtvrtek       10:00–11:00

Mgr. Lea MOHYLOVÁ
585 633 437
lea.mohylova02@upol.cz
místnost 308
konzultační hodiny v LS 2020:
čtvrtek       11:15–12:00

Mgr. Andrea SCHNAPKOVÁ
585 633 437
andrea.faltynkova01@upol.cz
místnost 308
konzultační hodiny v LS 2020:
po domluvě

Mgr. Jiří SLAVÍK
585 633 437
jiri.slavik01@upol.cz
místnost 308
konzultační hodiny v LS 2020:
po domluvě

Mgr. Markéta KRÁLOVÁ
585 633 437
marketa.zbornikova01@upol.cz
místnost 308
konzultační hodiny v LS 2020:
středa       15:00–16:00

Kombinované studium

Kombinovanou formu studia na naší katedře ve dvouoborovém programu Divadelní věda - Filmová věda volí pestrá skupina lidí: studenti, kteří již potřebují při dalším studiu pracovat; studenti, kteří si náš obor volí jako další rozšíření znalostí při studiu jiné vysoké školy; pracující, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci; zájemci o naše obory, kteří chtějí v oboru získat bakalářské vzdělání. Máme v kombinované formě studia jak mladé lidi ve věku 20-30 let, tak i studentky a studenty středního věku.

koordinátorka kombinovaného studia
Mgr. Lucie MĚSÍCOVÁ
585 633 099
lucie.mesicova@upol.cz
místnost č. 325
konzultační hodiny:
po předchozí domluvě

Dokumentační centrum

Dokumentační centrum na naší katedře slouží jako badatelna teatrologických archivních materiálů, čítárna časopisů, knihovna, doktorandská pracovna, pracovní místo zařízení eyetracking a odpočinkové místo pro studenty.

Mgr. Anna GÁBOROVÁ
585 633 423
anna.gaborova@upol.cz
místnost 308
pátek    09:00–15:00