Vedení katedry

Katedra se v současnosti dělí do tří odborných sekcí: Divadelní studia, Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia. Každá sekce garantuje příslušnou část výuky, realizuje vlastní vědecké projekty a pořádá oborově zaměřené konference. Velkou výhodou pro studium i život katedry je ideální kombinovatelnost oborů mezi sebou. Propojení oborů umožňuje interdisciplinární přednášky i semináře, společné projekty, participaci pedagogů i studentů na oborových festivalech i konferencích. Velký důraz kladou všechny sekce na praktické dovednosti a uplatnitelnost absolventů v praxi. Vedení katedry zajišťuje vedoucí a její zástupce, asistentka katedry má na starosti administrativní a provozní záležitosti. Je také koordinátorkou činností studentských spolků.

vedoucí katedry
Mgr. Milan HAIN, Ph.D. 
585 633 487
milan.hain@upol.cz
místnost č. 3.32
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
pondělí         11:00-12:00 
úterý            13:00-14:00 

zástupce vedoucího katedry, vedoucí divadelní sekce
Mgr. Martin BERNÁTEK, Ph.D.
585 633 428
martin.bernatek@upol.cz 
místnost č. 3.30
konzultační hodiny ve zkouškovém LS 2022/23:
pondělí     8:00-9:00 
 

asistentka katedry, koordinátorka STAG
Mgr. Anna GÁBOROVÁ
585 633 423
anna.gaborova@upol.cz 
místnost č. 229
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
po-čt     13:00–15:00

Divadelní studia

Divadelní sekce akcentuje interdisciplinární podobu studia divadla s důrazem na současné podoby divadla a performance a na pochopení performativity a divadelnosti kultury. Soustředíme se analýzu představení rozmanitých forem a z různých historických epoch. Rozvíjíme kritické a nonkonformní myšlení, mimo jiné i prostřednictvím studentského serveru divabaze.cz. Spolupracujeme s divadelními institucemi (Divadelní FloraHaDivadloCentrum experimentálního divadlaDivadlo na cuckyMoravské divadlo Olomouc). Součástí činnosti sekce je Centrum pro výzkum performativity, které se věnuje bádání o současných i historických formách kulturních představení a performativních aktů.

vedoucí divadelní sekce
Mgr. Martin BERNÁTEK, Ph.D.
585 633 428
martin.bernatek@upol.cz 
místnost č. 3.30
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022/23:
pondělí     8:00-9:00 
 

Erasmus koordinátorka
Mgr. Eliška KUBARTOVÁ, Ph.D.
585 633 422
eliska.kubartova@upol.cz
místnost č. 3.30
konzultační hodiny ve zkouškovém období  LS 2023:
po e-mailové domluvě
 

Mgr. Lukáš KUBINA, Ph.D.
585 633 432
lukas.kubina@upol.cz 
místnost č. 3.30
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
středa     10:00–11:00
čtvrtek     14:00–15:00 

Prof. PhDr. Tatjana LAZORČÁKOVÁ, PhD.
585 633 426
tatjana.lazorcakova@upol.cz 
místnost č. 3.30
Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
23. 5. 13:00 - 14:00
2. 6.   11:00 - 12:00 
6. 6.   11:00 - 12:00
15. 6. 11:00 - 12:00   
19. 6.  11:00 - 12:00 
26. 6.  11:00 - 12:00

Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
585 633 422
jitka.pavlisova@upol.cz
místnost č. 3.30
mateřská dovolená
 

Filmová studia

Filmová sekce katedry se soustředí na výuku dějin českého a světového filmu a filmových teorií, pořádá exkurze do nejrůznějších kulturních institucí v ČR i zahraničí a formou zvaných přednášek a workshopů realizuje výuku osobností z filmového průmyslu. Důraz je kladen na porozumění filmu v širších historických souvislostech daných průmyslovými, technologickými, politickými a společensko-kulturními podmínkami. Badatelský profil sekce je široký a pokrývá mimo jiné produkční modely a způsoby financování soudobé české tvorby, dějiny scenáristiky, exilový film, americký hvězdný systém, reprezentaci dějin ve filmovém médiu nebo filmovou a literární detektivku. Vedle historické a teoretické reflexe filmu sekce akcentuje také spojení s praxí. Studující mají možnost absolvovat stáže ve spřátelených institucích, mezi které patří například festivaly AFO, PAF, MFDF Jihlava, Noir Film Festival a další. Od roku 2007 je s katedrou také spojen online časopis 25fps.

vedoucí filmové sekce
Mgr. Jan ČERNÍK, Ph.D. 
585 633 427
jan.cernik@upol.cz 
místnost č. 3.31
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
úterý       9:30 - 10:30
 

Mgr. Petr BILÍK, Ph.D.  
585 633 434
petr.bilik@upol.cz
místnost č. 3.31
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023: 
22. 5.    12:00 - 13:00
29. 5.    12:00 - 13:00 
5. 6.      12:00 - 13:00 
12. 6.    12:00 - 13:00

vedoucí katedry
Mgr. Milan HAIN, Ph.D. 
585 633 487
milan.hain@upol.cz
místnost č. 3.32
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
pondělí      11:00-12:00 
úterý          13:00-14:00

Mgr. Nicholas David HUDAC, Ph.D. 
585 633 433
nicholasdavid.hudac@upol.cz
místnost č. 3.31
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
středa    12:00-13:00  
 

Mgr. Michal SÝKORA, Ph.D. 
585 633 433
michal.sykora@upol.cz
místnost č. 3.31
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
18. 5.   10:30 - 11:30
25. 5.   10:30 - 11:30
1. 6.     10:30 - 11:30
8. 6.     po obhajobách
15. 6.   10:30 - 11:30
29. 6.   10:30 - 11:30

Televizní a rozhlasová studia

Unikátní spojení dvou mediálních oborů nabízí vhled do fungování, historie a kritiky televize a rozhlasu. Vedle odborných přednášek v oblastech television a radio studies se výuka soustředí například na analýzu současného televizního seriálu , studium publik a fandomu, na televizní a rozhlasové žánry a formáty. V rámci praktických seminářů studenti připravují vlastní rozhlasové pořady a podcasty, spolupracují na produkci a dramaturgii AFO a Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Sekce pořádá česko-slovenskou Flow konferenci: Radio a TV studies, podílí se na organizaci mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio, spravuje odborné webové platformy TelevisionThinkTank a Radiodock.

vedoucí televizní a rozhlasové sekce
Mgr. Tomáš BOJDA, Ph.D.
585 633 440
tomas.bojda@upol.cz 
místnost č. 3.29
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
úterý         10:00-11:00
 
 
 

koordinátorka praxí a stáží
Mgr. Anna BÍLÁ
anna.bila@upol.cz 
místnost č. 3.29
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
středa   10:00-11:00 

doc. Mgr. Andrea HANÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 440
andrea.hanackova@upol.cz
místnost č. 3.29
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
čtvrtek   12:00-13:00 (rektorát, Křižkovského 10, dveře vlevo vedle menzy)
 

 

Mgr. et Mgr. Jana JEDLIČKOVÁ, Ph.D.
585 633 431
jana.jedlickova@upol.cz
místnost č. 3.29
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
 
 
 
 

 

garant Ph.D. programu
doc. Tomáš JIRSA, Ph.D.
585 633 440
tomas.jirsa@upol.cz 
místnost č. 3.29
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
středa (lichý týden)     10:00-11:00 
 

Mgr. Ondřej KAZÍK
585 633 440
ondrej.kazik01@upol.cz
místnost 3.29
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Zuzana PEJPKOVÁ, Ph.D.
585 633 430
zuzana.pejpkova@upol.cz
místnost 3.29
od 22. 3. 2021 mateřská dovolená
 

Doktorandky a doktorandi

Naši doktorandi se specializují na vybranou oblast divadla nebo filmu a jejich interdisciplinárních přesahů do televize a rozhlasu. Doktorské studium je čtyřleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě. Kromě studijních povinností zajišťují doktorandi na naší katedře pomoc při organizaci festivalů, odborných konferencí, samostatně vedou semináře a podílejí se na výuce.

Mgr. Klára FEIKUSOVÁ
585 633 424
klara.feikusova01@upol.cz 
místnost č. 3.28
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Barbora HERMANOVÁ
585 633 424
barbora.hermanova01@upol.cz 
místnost č. 3.28
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Andrej CHOVANEC
585 633 424
andrej.chovanec01@upol.cz
externě
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Barbora KAPLÁNKOVÁ
585 633 424
barbora.kaplankova01@upol.cz 
místnost č. 3.28
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Markéta KRÁLOVÁ
marketa.zbornikova01@upol.cz
externě
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Barbora LIŠKA
585 633 424
barbora.liska01@upol.cz
místnost č. 3.28
konzultační hodiny ve zkoškovém období LS 2023:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Lea MOHYLOVÁ
585 633 424
lea.mohylova02@upol.cz
místnost č. 3.28
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Tereza OSMANČÍKOVÁ
tereza.osmancikova01@upol.cz
externě
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Andrea SCHNAPKOVÁ
andrea.faltynkova01@upol.cz
externě
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Veronika VESELKOVÁ
veronika.veselkova01@upol.cz 
585 633 424
místnost č. 3.28
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Ondřej ZACH
ondrej.zach01@upol.cz 
585 633 424
místnost č. 3.28
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2023:
po předchozí e-mailové domluvě

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)