Vedení katedry

Katedra se v současnosti dělí do tří odborných sekcí: Divadelní studia, Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia. Každá sekce garantuje příslušnou část výuky, realizuje vlastní vědecké projekty a pořádá oborově zaměřené konference. Velkou výhodou pro studium i život katedry je ideální kombinovatelnost oborů mezi sebou. Propojení oborů umožňuje interdisciplinární přednášky i semináře, společné projekty, participaci pedagogů i studentů na oborových festivalech i konferencích. Velký důraz kladou všechny sekce na praktické dovednosti a uplatnitelnost absolventů v praxi. Vedení katedry zajišťuje vedoucí a jeho zástupkyně, asistentka katedry má na starosti administrativní a provozní záležitosti. Je také koordinátorkou činností studentských spolků.

vedoucí katedry
doc. Mgr. Andrea HANÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 487
andrea.hanackova@upol.cz
místnost č. 230 (3.32)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
středa     11:00-12:00
 

zástupce vedoucí katedry
Mgr. Martin BERNÁTEK, Ph.D.
585 633 428
martin.bernatek@upol.cz 
místnost č. 230 (3.30)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
pondělí      13:00-15:00 
středa          9:00-11:00

asistentka katedry
Mgr. Anna GÁBOROVÁ
585 633 423
anna.gaborova@upol.cz 
místnost č. 229
konzultační hodiny v LS 2022:
každý den    09:00–15:00

Divadelní studia

Divadelní sekce akcentuje interdisciplinární podobu studia divadla s důrazem na současné podoby divadla a performance a na pochopení performativity a divadelnosti kultury. Soustředíme se analýzu představení rozmanitých forem a z různých historických epoch. Rozvíjíme kritické a nonkonformní myšlení, mimo jiné i prostřednictvím studentského serveru divabaze.cz. Spolupracujeme s divadelními institucemi (Divadelní FloraHaDivadloCentrum experimentálního divadlaDivadlo na cuckyMoravské divadlo Olomouc). Součástí činnosti sekce je Centrum pro výzkum performativity, které se věnuje bádání o současných i historických formách kulturních představení a performativních aktů.

vedoucí divadelní sekce
Mgr. Martin BERNÁTEK, Ph.D.
585 633 428
martin.bernatek@upol.cz 
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
pondělí     13:00-15:00 
středa        9:00-11:00

Erasmus koordinátorka
Mgr. Eliška KUBARTOVÁ, Ph.D.
585 633 422
eliska.kubartova@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny ve zkouškovém období  LS 2022:
úterý       8:00–9:00 online (https://cesnet.zoom.us/j/5037470306?pwd=SXZSYlhCcWhYekJKZUxJUUt3UENUQT09)
nebo po domluvě e-mailem 

Mgr. Lukáš KUBINA, Ph.D.
585 633 432
lukas.kubina@upol.cz 
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
úterý       15:00–16:00
středa     10:00–11:00 

Prof. PhDr. Tatjana LAZORČÁKOVÁ, PhD.
585 633 426
tatjana.lazorcakova@upol.cz 
místnost č. 230 (3.30)
Konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
17. 5.    11:00 - 12:00
26. 5.    14:00 - 15:00
7. 6.      10:00 - 11:00
14. 6.    13:30 - 14:30
 

Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
585 633 422
jitka.pavlisova@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
mateřská dovolená
 

Filmová studia

Filmová sekce katedry se soustředí na výuku dějin českého a světového filmu, dějiny filmových teorií, realizuje analytické semináře. Důraz je kladen především na interpretační přístupy k filmu, autorskou a žánrovou teorii či oblast festival studies. V rámci praktických seminářů vystupují profesionálové z filmových produkcí, distribučních firem, scenáristé ad. Sekce se podílí na organizaci mezinárodní konference Screen Industries in East-Central Europe, je institucionálním členem České společnosti pro filmová studia (CEFS), pomáhá s organizací filmových festivalů spolupořádaných katedrou (AFO, PAF, MFDF Jihlava, Noir Film Festival), založila a podporuje časopis 25fps.

vedoucí filmové sekce
Mgr. Milan HAIN, Ph.D. 
585 633 433
milan.hain@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
17. 5.       10:00-11:00
19. 5.       14:00-15:00
23. 5.         9:00-10:00
14. 6.         9:00-10:00
20. 6.         9:00-10:00
23. 6.         9:00-10:00

Mgr. Petr BILÍK, Ph.D.  
585 633 434
petr.bilik@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022: 
pondělí     15:00-16:00 
 

Mgr. Jan ČERNÍK, Ph.D. 
585 633 427
jan.cernik@upol.cz 
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
úterý       9:30-10:30
středa     8:45-9:45

doc. Mgr. Luboš PTÁČEK, Ph.D.
585 633 427
lubos.ptacek@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
20. 5.      9:00-10:00
26. 5.      po obhajobách
2. 6.        10:00-11:00
9. 6.        13:00-14:00 
16. 6.      po státnicích
23. 6.      10:00-11:00
 

Mgr. Michal SÝKORA, Ph.D. 
585 633 433
michal.sykora@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
po předchozí e-mailové domluvě
 

Televizní a rozhlasová studia

Unikátní spojení dvou mediálních oborů nabízí vhled do fungování, historie a kritiky televize a rozhlasu. Vedle odborných přednášek v oblastech television a radio studies se výuka soustředí například na analýzu současného televizního seriálu , studium publik a fandomu, na televizní a rozhlasové žánry a formáty. V rámci praktických seminářů studenti připravují vlastní rozhlasové pořady a podcasty, spolupracují na produkci a dramaturgii AFO a Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Sekce pořádá česko-slovenskou Flow konferenci: Radio a TV studies, podílí se na organizaci mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio, spravuje odborné webové platformy TelevisionThinkTank a Radiodock.

vedoucí televizní a rozhlasové sekce, koordinátorka STAG
Mgr. et Mgr. Jana JEDLIČKOVÁ, Ph.D.
585 633 431
jana.jedlickova@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
17. 5.     11:00 - 12:00 
31. 5.     10:00 - 12:00 
6. 6.       12:00 - 13:00 
14. 6.     10:00 - 12:00 
28. 6.     10:00 - 11:00 online v BBB
 
 

 

Mgr. Anna BÍLÁ 
místnost 233 (3.29)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
úterý     13:30-14:30 (po domluvě e-mailem)

 

Mgr. Tomáš BOJDA, Ph.D.
585 633 440
tomas.bojda@upol.cz 
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
18. 5.       9:00-10:00
25. 5.       9:00-10:00
2. 6.         9:00-10:00
16. 6.       9:00-10:00
23. 6.       9:00-10:00
Jinak po e-mailové dohodě a online kdykoliv.

vedoucí katedry
doc. Mgr. Andrea HANÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 487
andrea.hanackova@upol.cz
místnost č. 230 (3.32)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
středa    11:00-12:00
 

 

vědecký pracovník, garant Mgr. programu
doc. Tomáš JIRSA, Ph.D.
585 633 440
tomas.jirsa@upol.cz 
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2022:
středa      16:30-17:30, , domluva e-mailem, přes Zoom
 

Mgr. Jakub KORDA, Ph.D.
731 476 294
jakub.korda@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny v LS 2022:
16. 5., 23. 5., 30. 5. vždy 11:00-12:00 (online) 
https://cesnet.zoom.us/j/95258481375?pwd=RSs1aHBKNnVNSGhWblM3NHpTVDd2UT09 
 
 

Mgr. Zuzana PEJPKOVÁ, Ph.D.
585 633 430
zuzana.pejpkova@upol.cz
místnost 233 (3.29)
od 22. 3. 2021 mateřská dovolená
 

Doktorandky a doktorandi

Naši doktorandi se specializují na vybranou oblast divadla nebo filmu a jejich interdisciplinárních přesahů do televize a rozhlasu. Doktorské studium je tříleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě. Kromě studijních povinností zajišťují doktorandi na naší katedře pomoc při organizaci festivalů, odborných konferencí, samostatně vedou semináře a podílejí se na výuce.

Mgr. Klára FEIKUSOVÁ
585 633 424
klara.feikusova01@upol.cz 
místnost č. 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2022:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Kateřina HLOUŠKOVÁ
585 633 424
katerina.hlouskova02@upol.cz 
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2022:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Radoslav HORÁK
585 633 424
radoslav.horak01@upol.cz 
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2022:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Andrej CHOVANEC
585 633 424
andrej.chovanec01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2022:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Barbora KAPLÁNKOVÁ
585 633 424
barbora.kaplankova01@upol.cz 
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2022:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Ondřej KAZÍK
585 633 424
ondrej.kazik01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2022:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Markéta KRÁLOVÁ
marketa.zbornikova01@upol.cz
externě
konzultační hodiny v LS 2022:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Barbora Liška
585 633 424
barbora.liska01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2022:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Karel MOHYLA
585 633 424
karel.mohyla01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2022:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Lea MOHYLOVÁ
585 633 424
lea.mohylova02@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2022:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Andrea SCHNAPKOVÁ
andrea.faltynkova01@upol.cz
externě
konzultační hodiny v LS 2022:
po předchozí e-mailové domluvě

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)