Vedení katedry

Katedra se v současnosti dělí do tří odborných sekcí: Divadelní studia, Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia. Každá sekce garantuje příslušnou část výuky, realizuje vlastní vědecké projekty a pořádá oborově zaměřené konference. Velkou výhodou pro studium i život katedry je ideální kombinovatelnost oborů mezi sebou. Propojení oborů umožňuje interdisciplinární přednášky i semináře, společné projekty, participaci pedagogů i studentů na oborových festivalech i konferencích. Velký důraz kladou všechny sekce na praktické dovednosti a uplatnitelnost absolventů v praxi. Vedení katedry zajišťuje vedoucí a jeho zástupkyně, asistentka katedry má na starosti administrativní a provozní záležitosti. Je také koordinátorkou činností studentských spolků.

vedoucí katedry
doc. Mgr. Andrea HANÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 487
andrea.hanackova@upol.cz
místnost č. 230 (3.32)
konzultační hodiny v LS 2021 (BBB):
pondělí     11:00–12:00
středa       11:00–12:00

zástupce vedoucí katedry
Mgr. Martin BERNÁTEK, Ph.D.
585 633 428
martin.bernatek@upol.cz
místnost č. 230 (3.30)
konzultační hodiny v LS 2021:
středa       18:30–19:30
čtvrtek      12:00–13:00

asistentka katedry
Mgr. Anna GÁBOROVÁ
585 633 423
anna.gaborova@upol.cz 
místnost č. 229
konzultační hodiny v LS 2021:
každý den    09:00–15:00

Divadelní studia

Divadelní sekce akcentuje interdisciplinární podobu teatrologie s důrazem na současné podoby divadla a performance. Garantuje výuku dějin českého a světového divadla s důrazem na 19. a 20. století, v rámci seminářů se soustředí na analýzu divadelního artefaktu, performance, tanečního a hudebního divadla ad. Rozvíjí kritické vnímání divadla mimo jiné i prostřednictvím studentského serveru divabaze.cz, spolupořádá konferenci Perspektivy teatrologie, podílí se na organizaci divadelních festivalů (Divadelní Flora, K3 FEST). Součástí činnosti sekce je budování Dokumentačního centra, které nabízí archivy současných moravských divadel i fond česko-německého divadla na Moravě a ve Slezsku.

V divadelní sekci do odvolání konzultujeme e-mailem a po předchozí domluvě v níže uvedených časech online přes BigBlueButton.

vedoucí divadelní sekce
Mgr. Martin BERNÁTEK, Ph.D.
585 633 428
martin.bernatek@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny v LS 2021:
středa      18:30–19:30
čtvrtek     12:00–13:00

Mgr. Lukáš KUBINA
585 633 432
lukas.kubina@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny v LS 2021:
úterý       13:00–14:00

předsedkyně oborové rady
Prof. PhDr. Tatjana LAZORČÁKOVÁ, PhD.
585 633 426
tatjana.lazorcakova@upol.cz
místnost č. 230 (3.30)
konzultační hodiny LS 2021 (konzultační místnost BBB): Prosím studenty, aby se na konzultace přihlásili prostřednictvím zprávy do mého mailu vždy nejméně den předem!!! 

pondělí   11:30–12:30
úterý       14:00–15:00

Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
585 633 422
jitka.pavlisova@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Eliška POLÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 432
eliska.polackova@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny v LS 2021:
pondělí      14:00–15:30

Filmová studia

Filmová sekce katedry se soustředí na výuku dějin českého a světového filmu, dějiny filmových teorií, realizuje analytické semináře. Důraz je kladen především na interpretační přístupy k filmu, autorskou a žánrovou teorii či oblast festival studies. V rámci praktických seminářů vystupují profesionálové z filmových produkcí, distribučních firem, scenáristé ad. Sekce se podílí na organizaci mezinárodní konference Screen Industries in East-Central Europe, je institucionálním členem České společnosti pro filmová studia (CEFS), pomáhá s organizací filmových festivalů spolupořádaných katedrou (AFO, PAF, MFDF Jihlava, Noir Film Festival), založila a podporuje časopis 25fps.

vedoucí filmové sekce a Erasmus koordinátor
Mgr. Milan HAIN, Ph.D. 
585 633 433
milan.hain@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v LS 2021 (vždy online přes Zoom , prosím o nahlášení alespoň den dopředu)
středa     15:00-16:00 
čtvrtek    15:00-16:00

prorektor pro vnější vztahy
Mgr. Petr BILÍK, Ph.D.  
585 633 434
petr.bilik@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v LS 2021: 
pondělí     12:15–13:15 Zoom (Meeting ID: 996 8179 3861)
(jinak e-mailem)

Mgr. Jan ČERNÍK, Ph.D. 
585 633 427
jan.cernik@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v LS 2021 (po domluvě e-mailem):
pondělí     14:00–15:00
středa       11:15–12:15

doc. Mgr. Luboš PTÁČEK, Ph.D.
585 633 427
lubos.ptacek@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v LS 2021:
středa      17:00–18:00
(jinak každý den e-mailem)

Mgr. Michal SÝKORA, Ph.D. 
585 633 433
michal.sykora@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v LS 2021:
po domluvě e-mailem
 

Televizní a rozhlasová studia

Unikátní spojení dvou mediálních oborů nabízí vhled do fungování, historie a kritiky televize a rozhlasu. Vedle odborných přednášek v oblastech television a radio studies se výuka soustředí například na analýzu současného televizního seriálu , studium publik a fandomu, na televizní a rozhlasové žánry a formáty. V rámci praktických seminářů studenti připravují vlastní rozhlasové pořady a podcasty, spolupracují na produkci a dramaturgii AFO a Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Sekce pořádá česko-slovenskou Flow konferenci: Radio a TV studies, podílí se na organizaci mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio, spravuje odborné webové platformy TelevisionThinkTank a Radiodock.

vedoucí televizní a rozhlasové sekce, koordinátorka STAG
Mgr. et Mgr. Jana JEDLIČKOVÁ, Ph.D.
585 633 431
jana.jedlickova@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny v LS 2021 (konzultační místnost BBB):
středa       11:30–12:30
čtvrtek      13:30–14:30

Mgr. Tomáš BOJDA, Ph.D.
585 633 440
tomas.bojda@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny v LS 2021:
čtvrtek    14:00–15:00 Zoom

vedoucí katedry
doc. Mgr. Andrea HANÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 487
andrea.hanackova@upol.cz
místnost č. 230 (3.32)
konzultační hodiny v LS 2021 (BBB):
pondělí     11:00–12:00
středa       11:00–12:00 

 

vědecký pracovník, vědecký tajemník
doc. Tomáš JIRSA, Ph.D.
585 633 440
tomas.jirsa@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny v LS 2021 (Skype po domluvě e-mailem):
každých 14 dní, středa  16:30–17:30 
(jinak e-mailem)
 

Mgr. Jakub KORDA, Ph.D.
731 476 294
jakub.korda@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny v LS 2021:
středa     10:00-11:00 Zoom 
(jinak e-mailem)
 

Mgr. Zuzana PEJPKOVÁ, Ph.D.
585 633 430
zuzana.pejpkova@upol.cz
místnost 233 (3.29)
od 22. 3. 2021 mateřská dovolená
 
 
 

doc. Mgr. Pavel ZAHRÁDKA, Ph.D.
585 633 421
pavel.zahradka@upol.cz
místnost 233
konzultační hodiny v LS 2021 (tel. č. 608 250 728):
středa        9:30–11:30

Doktorandky a doktorandi

Naši doktorandi se specializují na vybranou oblast divadla nebo filmu a jejich interdisciplinárních přesahů do televize a rozhlasu. Doktorské studium je tříleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě. Kromě studijních povinností zajišťují doktorandi na naší katedře pomoc při organizaci festivalů, odborných konferencí, samostatně vedou semináře a podílejí se na výuce.

Mgr. Klára FEIKUSOVÁ
585 633 424
klara.feikusova01@upol.cz
místnost č. 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Kateřina HLOUŠKOVÁ
585 633 424
katerina.hlouskova02@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Radoslav HORÁK
585 633 424
radoslav.horak01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Andrej CHOVANEC
585 633 424
andrej.chovanec01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Barbora KAPLÁNKOVÁ
585 633 424
barbora.kaplankova01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Ondřej KAZÍK
585 633 424
ondrej.kazik01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Markéta KRÁLOVÁ
marketa.zbornikova01@upol.cz
externě
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Barbora Liška
585 633 424
barbora.liska01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Karel MOHYLA
585 633 424
karel.mohyla01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Lea MOHYLOVÁ
585 633 424
lea.mohylova02@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Andrea SCHNAPKOVÁ
andrea.faltynkova01@upol.cz
externě
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Jiří SLAVÍK
jiri.slavik01@upol.cz
externě
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Dokumentační centrum

Dokumentační centrum na naší katedře slouží jako badatelna teatrologických archivních materiálů, čítárna časopisů, knihovna, pracovní místo zařízení eyetracking a odpočinkové místo pro studenty.

Mgr. Anna GÁBOROVÁ
585 633 423
anna.gaborova@upol.cz
místnost 308
pátek    09:00–15:00