Vedení katedry

Katedra se v současnosti dělí do tří odborných sekcí: Divadelní studia, Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia. Každá sekce garantuje příslušnou část výuky, realizuje vlastní vědecké projekty a pořádá oborově zaměřené konference. Velkou výhodou pro studium i život katedry je ideální kombinovatelnost oborů mezi sebou. Propojení oborů umožňuje interdisciplinární přednášky i semináře, společné projekty, participaci pedagogů i studentů na oborových festivalech i konferencích. Velký důraz kladou všechny sekce na praktické dovednosti a uplatnitelnost absolventů v praxi. Vedení katedry zajišťuje vedoucí a jeho zástupkyně, asistentka katedry má na starosti administrativní a provozní záležitosti. Je také koordinátorkou činností studentských spolků.

vedoucí katedry
doc. Mgr. Andrea HANÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 487
andrea.hanackova@upol.cz
místnost č. 230 (3.32)
konzultační hodiny v ZS 2020 (konzultační místnost BBB)
pondělí     12:00–13:00
čtvrtek      13:00–14:00

zástupce vedoucí katedry
Mgr. Martin BERNÁTEK, Ph.D.
585 633 428
martin.bernatek@upol.cz
místnost č. 230 (3.30)
konzultační hodiny v ZS 2020:
pondělí     13:00–14:30
úterý         13:00–14:30

asistentka katedry
Mgr. Anna GÁBOROVÁ
585 633 423
anna.gaborova@upol.cz 
místnost č. 229
konzultační hodiny v ZS 2020:
každý den    09:00–15:00

Divadelní studia

Divadelní sekce akcentuje interdisciplinární podobu teatrologie s důrazem na současné podoby divadla a performance. Garantuje výuku dějin českého a světového divadla s důrazem na 19. a 20. století, v rámci seminářů se soustředí na analýzu divadelního artefaktu, performance, tanečního a hudebního divadla ad. Rozvíjí kritické vnímání divadla mimo jiné i prostřednictvím studentského serveru divabaze.cz, spolupořádá konferenci Perspektivy teatrologie, podílí se na organizaci divadelních festivalů (Divadelní Flora, K3 FEST). Součástí činnosti sekce je budování Dokumentačního centra, které nabízí archivy současných moravských divadel i fond česko-německého divadla na Moravě a ve Slezsku.

V divadelní sekci do odvolání konzultujeme e-mailem a po předchozí domluvě v níže uvedených časech online přes BigBlueButton.

vedoucí divadelní sekce
Mgr. Martin BERNÁTEK, Ph.D.
585 633 428
martin.bernatek@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny v ZS 2020:
pondělí     13:00–14:30
úterý         13:00–14:30

Mgr. Lukáš KUBINA
585 633 432
lukas.kubina@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny v ZS 2020:
úterý       12:00–13:30

předsedkyně oborové rady
Prof. PhDr. Tatjana LAZORČÁKOVÁ, PhD.
585 633 426
tatjana.lazorcakova@upol.cz
místnost č. 230 (3.30)
Konzultační hodiny prof. Lazorčákové budou ve zkouškovém období probíhat online, na platformě BigBlueButton. Nutná vždy předchozí domluva e-mailem, nejméně 24 hodin před konkrétním termínem!!! Místnost BBB zde.

Termíny konzultací (leden-únor 2021):

7. 1. 2021          13:00 -14:00

14. 1. 2021        13:00 -14:00

21. 1. 2021        13:00 - 14:00

26.1 2021         10:00 - 11:00

3. 2. 2021          11:00 - 12:00

11. 2. 2021        13:00 - 14:00

Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
585 633 422
jitka.pavlisova@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Eliška POLÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 432
eliska.polackova@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny v ZS 2020:
úterý       16:30–17:30

Filmová studia

Filmová sekce katedry se soustředí na výuku dějin českého a světového filmu, dějiny filmových teorií, realizuje analytické semináře. Důraz je kladen především na interpretační přístupy k filmu, autorskou a žánrovou teorii či oblast festival studies. V rámci praktických seminářů vystupují profesionálové z filmových produkcí, distribučních firem, scenáristé ad. Sekce se podílí na organizaci mezinárodní konference Screen Industries in East-Central Europe, je institucionálním členem České společnosti pro filmová studia (CEFS), pomáhá s organizací filmových festivalů spolupořádaných katedrou (AFO, PAF, MFDF Jihlava, Noir Film Festival), založila a podporuje časopis 25fps.

vedoucí filmové sekce a Erasmus koordinátor
Mgr. Milan HAIN, Ph.D. 
585 633 433
milan.hain@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny ve zkouškovém období:
po ohlášení se e-mailem (min. den dopředu!)
13. 1. a dále každou další středu až do 10. 2., vždy 15:00 až 16:00 Zoom
 

prorektor pro vnější vztahy
Mgr. Petr BILÍK, Ph.D.  
585 633 434
petr.bilik@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v ZS 2020:
pondělí     15:30–16:30
úterý         15:30–16:30

Mgr. Jan ČERNÍK, Ph.D. 
585 633 427
jan.cernik@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v ZS 2020:
pondělí     10:00–11:00
středa       14:00–15:00

doc. Mgr. Luboš PTÁČEK, Ph.D.
585 633 427
lubos.ptacek@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v ZS 2020:
úterý        11:15–12:15
čtvrtek     11:15–12:15

Mgr. Michal SÝKORA, Ph.D. 
585 633 433
michal.sykora@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v ZS 2020:
pondělí       9:00–9:45 
úterý           9:00–9:45 

Televizní a rozhlasová studia

Unikátní spojení dvou mediálních oborů nabízí vhled do fungování, historie a kritiky televize a rozhlasu. Vedle odborných přednášek v oblastech television a radio studies se výuka soustředí například na analýzu současného televizního seriálu , studium publik a fandomu, na televizní a rozhlasové žánry a formáty. V rámci praktických seminářů studenti připravují vlastní rozhlasové pořady a podcasty, spolupracují na produkci a dramaturgii AFO a Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Sekce pořádá česko-slovenskou Flow konferenci: Radio a TV studies, podílí se na organizaci mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio, spravuje odborné webové platformy TelevisionThinkTank a Radiodock.

vedoucí televizní a rozhlasové sekce, koordinátorka STAG
Mgr. et Mgr. Jana JEDLIČKOVÁ, Ph.D.
585 633 431
jana.jedlickova@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny ve zkouškovém období (konzultační místnost BBB)

7. 1.   11.00 - 12.00

12. 1. 11.00 - 12.00

19. 1. 11.00 - 12.00

26. 1. 11.00 - 12.00

2. 2.   11.00 - 12.00

9. 2.   11.00 - 12.00

Mgr. Tomáš BOJDA, Ph.D.
585 633 440
tomas.bojda@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny v ZS 2020:
úterý     15:00–16:00

vedoucí katedry
doc. Mgr. Andrea HANÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 487
andrea.hanackova@upol.cz
místnost č. 230 (3.32)
konzultační hodiny v ZS 2020 (konzultační místnost BBB)
pondělí     12:00–13:00
čtvrtek      13:00–14:00 

 

vědecký pracovník, vědecký tajemník
doc. Tomáš JIRSA, Ph.D.
585 633 440
tomas.jirsa@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny v ZS 2020:
každý sudý týden, středa  16:45–17:45

Mgr. Jakub KORDA, Ph.D.
731 476 294
jakub.korda@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

pracovnice projektu Výzkum umění a kulturních průmyslů
Mgr. Zuzana PEJPKOVÁ, Ph.D.
585 633 430
zuzana.pejpkova@upol.cz
místnost 233 (3.29)
konzultační hodiny v ZS 2020:
úterý        10:00–11:00

doc. Mgr. Pavel ZAHRÁDKA, Ph.D.
585 633 421
pavel.zahradka@upol.cz
místnost 233
konzultační hodiny v ZS 2020:
úterý         12:30–13:00
středa       15:15–16:45

Doktorandky a doktorandi

Naši doktorandi se specializují na vybranou oblast divadla nebo filmu a jejich interdisciplinárních přesahů do televize a rozhlasu. Doktorské studium je tříleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě. Kromě studijních povinností zajišťují doktorandi na naší katedře pomoc při organizaci festivalů, odborných konferencí, samostatně vedou semináře a podílejí se na výuce.

Mgr. Klára FEIKUSOVÁ
585 633 424
klara.feikusova01@upol.cz
místnost č. 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Kateřina HLOUŠKOVÁ
585 633 424
katerina.hlouskova02@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Radoslav HORÁK
585 633 424
radoslav.horak01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Andrej CHOVANEC
585 633 424
andrej.chovanec01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Barbora KAPLÁNKOVÁ
585 633 424
barbora.kaplankova01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Ondřej KAZÍK
585 633 424
ondrej.kazik01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Markéta KRÁLOVÁ
marketa.zbornikova01@upol.cz
externě
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Barbora Liška
585 633 424
barbora.liska01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Karel MOHYLA
585 633 424
karel.mohyla01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Lea MOHYLOVÁ
585 633 424
lea.mohylova02@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Andrea SCHNAPKOVÁ
andrea.faltynkova01@upol.cz
externě
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Jiří SLAVÍK
jiri.slavik01@upol.cz
externě
konzultační hodiny v ZS 2020:
po předchozí e-mailové domluvě

Dokumentační centrum

Dokumentační centrum na naší katedře slouží jako badatelna teatrologických archivních materiálů, čítárna časopisů, knihovna, pracovní místo zařízení eyetracking a odpočinkové místo pro studenty.

Mgr. Anna GÁBOROVÁ
585 633 423
anna.gaborova@upol.cz
místnost 308
pátek    09:00–15:00