Vedení katedry

Katedra se v současnosti dělí do tří odborných sekcí: Divadelní studia, Filmová studia, Televizní a rozhlasová studia. Každá sekce garantuje příslušnou část výuky, realizuje vlastní vědecké projekty a pořádá oborově zaměřené konference. Velkou výhodou pro studium i život katedry je ideální kombinovatelnost oborů mezi sebou. Propojení oborů umožňuje interdisciplinární přednášky i semináře, společné projekty, participaci pedagogů i studentů na oborových festivalech i konferencích. Velký důraz kladou všechny sekce na praktické dovednosti a uplatnitelnost absolventů v praxi. Vedení katedry zajišťuje vedoucí a jeho zástupkyně, asistentka katedry má na starosti administrativní a provozní záležitosti. Je také koordinátorkou činností studentských spolků.

vedoucí katedry
doc. Mgr. Andrea HANÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 487
andrea.hanackova@upol.cz
místnost č. 230 (3.32)
konzultační hodiny v ZS 2021:
pondělí      10:00-11:00
úterý          10:00-11:00

zástupce vedoucí katedry
Mgr. Martin BERNÁTEK, Ph.D.
585 633 428
martin.bernatek@upol.cz
místnost č. 230 (3.30)
konzultační hodiny v ZS 2021:
pondělí     13:00–15:00
čtvrtek        9:30–11:30

asistentka katedry
Mgr. Anna GÁBOROVÁ
585 633 423
anna.gaborova@upol.cz 
místnost č. 229
konzultační hodiny v ZS 2021:
každý den    09:00–15:00

Divadelní studia

Divadelní sekce akcentuje interdisciplinární podobu studia divadla s důrazem na současné podoby divadla a performance a na pochopení performativity a divadelnosti kultury. Soustředíme se analýzu představení rozmanitých forem a z různých historických epoch. Rozvíjíme kritické a nonkonformní myšlení, mimo jiné i prostřednictvím studentského serveru divabaze.cz. Spolupracujeme s divadelními institucemi (Divadelní FloraHaDivadloCentrum experimentálního divadlaDivadlo na cuckyMoravské divadlo Olomouc). Součástí činnosti sekce je Centrum pro výzkum performativity, které se věnuje bádání o současných i historických formách kulturních představení a performativních aktů.

vedoucí divadelní sekce
Mgr. Martin BERNÁTEK, Ph.D.
585 633 428
martin.bernatek@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny v ZS 2021:
pondělí    13:00–15:00
čtvrtek       9:30–11:30

Erasmus koordinátorka
Mgr. Eliška KUBARTOVÁ, Ph.D.
585 633 432
eliska.polackova@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny ZS 2021:
úterý        14:00–15:00
čtvrtek     15:45–16:45

Mgr. Lukáš KUBINA, Ph.D.
585 633 432
lukas.kubina@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny v ZS 2021:
pondělí    10:00–11:00
středa      14:00–15:00

Prof. PhDr. Tatjana LAZORČÁKOVÁ, PhD.
585 633 426
tatjana.lazorcakova@upol.cz
místnost č. 230 (3.30)
Konzultační hodiny v ZS 2021:
pondělí     13:00 - 14:00
úterý         11:00 - 12:00

Mgr. Jitka PAVLIŠOVÁ, Ph.D.
585 633 422
jitka.pavlisova@upol.cz
místnost č. 232 (3.30)
konzultační hodiny v LS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Filmová studia

Filmová sekce katedry se soustředí na výuku dějin českého a světového filmu, dějiny filmových teorií, realizuje analytické semináře. Důraz je kladen především na interpretační přístupy k filmu, autorskou a žánrovou teorii či oblast festival studies. V rámci praktických seminářů vystupují profesionálové z filmových produkcí, distribučních firem, scenáristé ad. Sekce se podílí na organizaci mezinárodní konference Screen Industries in East-Central Europe, je institucionálním členem České společnosti pro filmová studia (CEFS), pomáhá s organizací filmových festivalů spolupořádaných katedrou (AFO, PAF, MFDF Jihlava, Noir Film Festival), založila a podporuje časopis 25fps.

vedoucí filmové sekce
Mgr. Milan HAIN, Ph.D. 
585 633 433
milan.hain@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v ZS 2021: po domluvě e-mailem
Výuka dr. Haina v ZS 2021 probíhá online!
 

Mgr. Petr BILÍK, Ph.D.  
585 633 434
petr.bilik@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v ZS 2021: 
pondělí      15:00-16:00 
úterý          14:00-15:00

Mgr. Jan ČERNÍK, Ph.D. 
585 633 427
jan.cernik@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v ZS 2021:
úterý         9:30–10:30
středa       9:30–10:30

doc. Mgr. Luboš PTÁČEK, Ph.D.
585 633 427
lubos.ptacek@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v ZS 2021:
středa      12:15–13:15
čtvrtek     domluvou přes Zoom

Mgr. Michal SÝKORA, Ph.D. 
585 633 433
michal.sykora@upol.cz
místnost č. 231 (3.31)
konzultační hodiny v ZS 2021:
pondělí     9:00-9:40 
úterý         9:00-9:40

Televizní a rozhlasová studia

Unikátní spojení dvou mediálních oborů nabízí vhled do fungování, historie a kritiky televize a rozhlasu. Vedle odborných přednášek v oblastech television a radio studies se výuka soustředí například na analýzu současného televizního seriálu , studium publik a fandomu, na televizní a rozhlasové žánry a formáty. V rámci praktických seminářů studenti připravují vlastní rozhlasové pořady a podcasty, spolupracují na produkci a dramaturgii AFO a Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Sekce pořádá česko-slovenskou Flow konferenci: Radio a TV studies, podílí se na organizaci mezinárodního festivalu Prix Bohemia Radio, spravuje odborné webové platformy TelevisionThinkTank a Radiodock.

vedoucí televizní a rozhlasové sekce, koordinátorka STAG
Mgr. et Mgr. Jana JEDLIČKOVÁ, Ph.D.
585 633 431
jana.jedlickova@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny v ZS 2021:
úterý        10:00-11:00 
středa      10:00-11:00 

 

Mgr. Anna BÍLÁ 
místnost 233 (3.29)
konzultační hodiny v ZS:
středa     10:00-11:00

 

Mgr. Tomáš BOJDA, Ph.D.
585 633 440
tomas.bojda@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny v ZS 2021:
úterý        14:00-15:00
středa      14:00-15:00

vedoucí katedry
doc. Mgr. Andrea HANÁČKOVÁ, Ph.D.
585 633 487
andrea.hanackova@upol.cz
místnost č. 230 (3.32)
konzultační hodiny v ZS 2021:
pondělí      10:00-11:00
úterý          10:00-11:00

 

vědecký pracovník, vědecký tajemník
doc. Tomáš JIRSA, Ph.D.
585 633 440
tomas.jirsa@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny v ZS 2021:
úterý        domluvou přes Zoom
středa      16:30-18:30 sudý týden
 

Mgr. Jakub KORDA, Ph.D.
731 476 294
jakub.korda@upol.cz
místnost č. 233 (3.29)
konzultační hodiny v ZS 2021:
úterý       11:30-12:00
středa        8:30-9:00

Mgr. Zuzana PEJPKOVÁ, Ph.D.
585 633 430
zuzana.pejpkova@upol.cz
místnost 233 (3.29)
od 22. 3. 2021 mateřská dovolená, konzultační hodiny v ZS:
e-mailem
 

Doktorandky a doktorandi

Naši doktorandi se specializují na vybranou oblast divadla nebo filmu a jejich interdisciplinárních přesahů do televize a rozhlasu. Doktorské studium je tříleté a lze je absolvovat v prezenční či kombinované (dálkové) formě. Kromě studijních povinností zajišťují doktorandi na naší katedře pomoc při organizaci festivalů, odborných konferencí, samostatně vedou semináře a podílejí se na výuce.

Mgr. Klára FEIKUSOVÁ
585 633 424
klara.feikusova01@upol.cz
místnost č. 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Kateřina HLOUŠKOVÁ
585 633 424
katerina.hlouskova02@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Radoslav HORÁK
585 633 424
radoslav.horak01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Andrej CHOVANEC
585 633 424
andrej.chovanec01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Barbora KAPLÁNKOVÁ
585 633 424
barbora.kaplankova01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Ondřej KAZÍK
585 633 424
ondrej.kazik01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Markéta KRÁLOVÁ
marketa.zbornikova01@upol.cz
externě
konzultační hodiny v ZS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Barbora Liška
585 633 424
barbora.liska01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Karel MOHYLA
585 633 424
karel.mohyla01@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Lea MOHYLOVÁ
585 633 424
lea.mohylova02@upol.cz
místnost 234 (3.28)
konzultační hodiny v ZS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Mgr. Andrea SCHNAPKOVÁ
andrea.faltynkova01@upol.cz
externě
konzultační hodiny v ZS 2021:
po předchozí e-mailové domluvě

Dokumentační centrum

Dokumentační centrum na naší katedře slouží jako badatelna teatrologických archivních materiálů, čítárna časopisů, knihovna, pracovní místo zařízení eyetracking a odpočinkové místo pro studenty.

Mgr. Anna GÁBOROVÁ
585 633 423
anna.gaborova@upol.cz
místnost 308
pátek    09:00–15:00