Výuka v cizích jazycích

Katedra každý semestr zajišťuje výuku vybraných předmětů v cizích jazycích, zejména v angličtině, případně němčině, jejichž vyučujícími jsou buď členové katedry, nebo hosté ze zahraničí. Tyto předměty jsou otevřeny jak kmenovým studujícím katedry, tak dalším zájemcům z řad studentů UP nebo zahraničních studentů (např. v programu Erasmus).

Aktuální nabídka cizojazyčných kurzů KDFS na ak. rok 2018/2019

Zimní semestr

  • KDU/SAFH Film Analysis Seminar H: Film and Authorship (dr. Hain) - The course will provide a concise introduction to the problems of film authorship. Students will get familiar with different concepts of authorship in cinema, especially with the so-called auteur theory which originated and dominated in the 1950s and 60s and the various responses that followed in the coming years. Students will engage with primary texts on the topic which will be discussed in the seminars. Additionally, several case studies of selected film authors will be used to illustrate the issues of agency, gender and race.
  • KDU/SFF Selected Chapters from the History of Film and Television (dr. Hain, dr. Jedličková, dr. Klusáková, dr. Korda) - The course will introduce the students to selected topics from the history of film and television. Reflecting the various interests of the faculty of the Department of Theater and Film Studies, the topics for the winter semester 2018/2019 include international noir, Classical Hollywood biopics, TV westerns, costume dramas in television and childhood in cinema. All lectures are preceded by related film or TV screenings.
  • KDU/SSDB Contemporary Czech Theatre, Dance and Performance (dr. Pavlišová)


Letní semestr

  • KDU/SAFD Film Analysis Seminar D: Reading Film Trailers (dr. Hain)
  • KDU/SFE Selected Chapters from the History of Film and Television (dr. Hain, dr. Jedličková, dr. Klusáková, dr. Korda)
  • KDU/CCT Contemporary Czech Theatre (series of lectures)
  • v jednání kurz Petera Krämera (University of East Anglia, UK) věnovaný tvorbě Stanleyho Kubricka