Aktuální harmonogram pro absolventské ročníky bc i mgr

pátek 27. březen 2020, 15:09

Milé studentky a studenti,

věřím, že se Vám všem daří dobře, studujete, nepropadáte panice a jste podle svých možností nápomoci svému okolí. Velmi děkuji těm z Vás, které a kteří nacházíte sílu a lepší životní pocit v dobrovolnické práci jakéhokoli druhu. Speciálně zdravím naše kombinované studentky a studenty, kteří ke studiu zvládají i práci, péči o rodiny, i na Vás myslíme a přizpůsobujeme výuku nové situaci. Schází se vedení univerzity, fakulty, kolejí i menz, schází se vedení katedry i jednotlivé sekce, vše online.

Výuka i nadále probíhá online formou, ve všech předmětech je doporučeno také online zakončení předmětu. Velmi apeluji, abyste komunikovali se svými vyučujícími a nabízeli zpětnou vazbu na zadané úkoly. Ptejte se, upřesňujte si, co není jasné. Zároveň mějte na paměti, že distanční výuka má stejnou váhu jako prezenční, zapsané předměty potřebujete ukončit kvůli kreditům a nastalá situace nemůže být důvodem k tomu, aby vyučující promíjeli nebo velkoryse za nic udělovali atestace. Zvládneme to jen vzájemnou komunikací, prosím o ni.

Máme s vyučujícími sdílenou tabulku a tím pádem dobrý přehled, kdo kdy kolik práce zadává a na jakých platformách. Snažíme se o koordinaci, naším cílem je obsáhnout téma kursu, ale nezahltit Vás. Učíme se to za pochodu.

Všechny termíny se posunují zhruba o měsíc, akademický rok skončí 15. 9. 2020, začátek nového roku 2020–21 zatím není znám. Vše se může měnit. Pracujeme zatím ve všech ohledech s termíny podle strategie FF.

 

Aktuální harmonogram pro absolventské ročníky bc i mgr:

7. 5. deadline odevzdání kvalifikačních prací (platí pro celou FF, neměnný, pilně pište)

4. 6. prodloužené ukončení všech předmětů, ukončení zápisů k SZZ, kontrola povinností (čas ukončit všechny předměty, atestace atd.)

10. 6. deadline posudků, všechny visí ve STAGu, připravujete se na obhajoby

17.–19. 6. obhajoby FS + DS + TRS

SZZ (termíny a přesné složení komisí a jednotlivých dnů se budou odvíjet od počtu přihlášených, kontaktovat Vás případně bude paní asistentka Gáborová)

DS    25.–26. 6.

FS    29. 6.–1. 7.

TRS    1. 7.–3. 7.

 

Podzimní termíny jsou otevřené všem bez omezení!!!

25. 6. odevzdání kvalifikačních prací

16. 7. krajní termín splnění všech povinností, kontrola uzavření předmětů a zápisu k SZZ

17. 8. odevzdání kvalifikačních prací v odůvodněných výjimečných případech po dohodě se školitelem (zavřené archivy, zpožděný sběr dat, nemoc, Erasmus)

26. 8. deadline posudků, všechny visí ve STAGu

SZZ

FS   24. 8.–26. 8.

DS   27. 8.–28. 8.

TRS   31. 8.–2. 9.

3.–4. 9.   Obhajoby FS + DS + TRS

Buďte zdraví a pečujte o sebe i své okolí! Andrea Hanáčková

Zpět