Červnové státnice a odevzdání DP 7. 5. do 11.00

středa 6. květen 2020, 18:24

Připomínáme, že pokud chcete přistoupit ke státním závěrečným zkouškám v červnových/červencových termínech, musíte odevzdat do STAG a vašemu vedoucí/mu diplomové práce do 7. 5. do 11.00. Ostatní známky můžete splnit do 4. 6., ale diplomové práce musí být odevzdány a uznány vaším vedoucí/m zítra. Bez zápočtu z diplomového semináře či metodologie odborné práce nemůžete uzavřít studium, a tudíž ani přikročit ke státním závěrečným zkouškám v červnovém termínu. Jeden výtisk vaší diplomky pak předáváte na obhajobách komisi, pokud se obhajoby budou konat kontaktní formou, nebo na promocích, pokud budou obhajoby online. Bez odevzdání tištěné verze vaší diplomové práce nedostanete diplom.

Zpět