Lednové státní zkoušky a obhajoby diplomových prací online

Úterý 29. prosinec 2020, 14:30

Následující řádky jsou určeny pro všechny studentky a studenty, kteří se chystají na lednové státní zkoušky nebo obhajobu diplomek. Přestože v této chvíli není úplně jisté, jak se situace vyvine a opatření těsně před Vánocemi hovořila o možnosti shromažďování ve zkušebních místnostech do 10 lidí, je nám jasné, že můžete mít potíže s cestováním, ubytováním v Olomouci, shromažďováním na chodbách a podobně.

PROTO SE LEDNOVÉ STÁTNÍ ZKOUŠKY USKUTEČNÍ ONLINE.

Přesný odkaz na online místnosti, ve kterých budou SZZk probíhat, dostanete včas všichni, kteří jste zapsaní na termín. Zároveň budou odkazy zveřejněny na stránkách FF UP, neboť i v online formě státní zkoušky platí, že je veřejná.

Veškerá komunikace ohledně státních zkoušek musí probíhat přes oficiální e-mailové upol adresy. Je zaznamenávána od okamžiku prvního kontaktu – oznámení místnosti, potvrzení o znalosti pravidel, včetně rozhodnutí zkušební komise a rozhodnutí o výsledku.

Abychom předešli všem nedorozuměním, budeme žádat potvrzení, že se studentky a studenti pečlivě seznámili se všemi pravidly online zkoušky. Pečlivě si je přečtete zde.

Pravidla například zahrnují možnost pro komisi prohlédnout přes kameru nebo mobil studenta pracovní stůl a celou místnost, tuto místnost následně zamknout, opakované kontroly bezprostředního okolí zkoušky na straně studenta, udržování očního kontaktu a tak dále. V pravidlech si přečtete i to, kdo a jak losuje otázky ke zkoušce, jak se má komise zachovat při technickém výpadku, jak má vypadat protokol o zkoušce. Pravidla myslí opravdu na mnoho různých situací a jejich ambicí je zachovat zkoušce její relevanci, důstojnost a platnost i v nestandardních podmínkách.

Je zcela klíčové, aby si studentky a studenti zajistili dobré připojení, kvalitní kameru a zvuk, stejně jako dostatečně silný signál a připojení.

Seznamy zhlédnutých filmů/ inscenací/ TV a rozhlasových pořadů a podcastů odevzdáte den před konáním zkoušky k rukám předsedkyně nebo předsedy zkušební komise.

Detailní harmonogram včetně režimu čekacích místností, případnou krizovou komunikace s komisí mimo online prostor, přesný přehled zkušebních termínů, časů a komisí obdržíte včas přes nástroj „hromadný e-mail studentům na zkušebním termínu“.

I pro vyučující je to zcela nová situace, prosíme tedy o vzájemnou toleranci, proaktivní chování, vstřícnost a trpělivost. Jsem si jistá, že společně dobře projdeme celým procesem online státních zkoušek i obhajob, které jsou z hlediska řádného průběhu náročnější, než zkouška z běžného kurzu, jistě ale dobře zvládnutelné.

Andrea Hanáčková

Zpět