Nabídka stipendií na výzkumné a přednáškové pobyty akad. pracovníků

Pátek 22. leden 2021, 17:14

Nabídka stipendií na výzkumné a přednáškové pobyty i na LŠ akademických pracovníků v zahraničí na základa mezinárodních smluv 2021
a blížící se termíny pro odevzdání přihlášek

 • ALBÁNIE: výzkumné a přednáškové pobyty → 31. 12. 2020
 • BULHARSKO: zimní seminář balkanistiky + LŠ pro filology → 31.12. 2020
 • ČÍNA: LŠ → 31. 3. 2021
 • EGYPT: studijní pobyty → 11. 12. 2020
 • ESTONSKO: výzkumné a přednáškové pobyty → http://haridus.archimedes.ee
 • GRUZIE: výzkumné a přednáškové pobyty + LŠ → 31. 12. 2020
 • LITVA: studijní pobyty + LŠ → nutno sledovat  https://studyin.lt/                      
 • LOTYŠSKO: studijní a přednáškové pobyty → 31. 12. 2020 
                                                                          LŠ → 31.1. 2021
 • MAĎARSKO: výzkumné pobyty → 4. 12. 2020
 • MONGOLSKO: studijní a přednáškové pobyty → 31. 12. 2020
 • NĚMECKO – DAAD 16.11.2020 a 30. 4. 2021
 • POLSKO: studijní a výzkumné pobyty → 12.2.2021
 • RAKOUSKO - AKTION: výzkumné pobyty → 30. 11. 2020 na LS, 15. 4. 2021 na ZS
 • REPUBLIKA SEVERNÍ MAKEDONIE: studijní a přednáškové pobyty  + LŠ → 11. 12. 2020
 • RUMUNSKO: přednáškové pobyty → 31. 12. 2020
 • RUSKO: studijní a výzkumné pobyty → 30. 11. 2020
 • ŘECKO: studijní a výzkumné pobyty → 21. 1. 2021
 • SLOVENSKO: přednáškové a výzkumné pobyty → 30. 4. 2021

 

 

Užitečné odkazy:

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2020-10/katalog%20DZS_AIA_2021-2022.pdf

http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/ - formulář

https://www.ff.upol.cz/studenti/zahranicni-mobility/moznosti-vyjezdu-do-zahranici/

Zpět