Navýšení kapacit státnicových termínů

Sobota 16. květen 2020, 13:15

Katedra stále shromažďuje informace k navýšení kapacit na termíny státních závěrečných zkoušek v červnových a červencových termínech. Prosíme všechny, kteří se nám ještě neozvali se svými preferencemi, aby tak učinili nejpozději do pátku 22. 5. 2020. V pondělí 25. 5. 2020 v cca 12.00 se budou navyšovat kapacity na vypsaných termínech státních závěrečných zkoušek. Na zkoušky vás tedy nezapisuje katedra, ale musíte se zapsat vy sami. Zapisování na státnicové termíny potrvá do 4. 6. včetně. Teprve po tomto datu katedra bude sdílet podrobnější informace o podobě letošních státních závěrečných zkoušek a obhajob (online či kontaktně aj.). Sledujte proto web katedry a FB.

Dále upozorňujeme, že navzdory uvolňování řady hygienických a bezpečnostních opatření katedra v žádném případě nefunguje ve stejném režimu jako před uzavřením vysokých škol 11. 3. 2020. Je tedy nutné, abyste se nejprve se svými lektory/lektorkami předem domluvili na podobě konzultace/zkoušky atp. a na přesném čase setkání. Respektujme vzájemně svůj čas a pracovní vytížení. Domluva typu „na konzultace přijdu po obědě“ není akceptovatelná ani v běžném konzultačním režimu. I nadále pak platí pravidlo, že pokud jde jakákoli záležitost vyřídit online, je preferována online verze. A to až do odvolání. Zda jde situaci vyřešit online, určuje daný lektor/lektorka, nikoli studující.

Zpět