Pozvánka - Človek v konflikte s prírodou (odborné kolokvium)

Pondělí 6. červen 2022, 17:59

Kolokvium s názvom Človek v konflikte s prírodou: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a súžitie s prírodným svetom v slovenskom divadle sa bude konať v pondelok 13. 6. a utorok 14. 6. 2022 vždy od 10.00 h (približne do 16.00 h).

Cieľom podujatia v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí bude poodhaliť, akým spôsobom sú vzťahy človeka a prírodného sveta zapísané v našom živom umení – v dráme, divadle aj iných scénických formách. Odborné príspevky poukážu na to, že divadlo a rôzne jeho formy  roky reflektujú vyčlenenie človeka z prírody a zároveň rozbijú predsudok o tom, že diela s témou environmentu musia byť náučné či zvyšovať environmentálne povedomie. 

Od umenovedkýň a umenovedcov z Vysokej školy múzických umení, Vysokej školy výtvarných umení, Slovenskej akadémie vied, Divadelného ústavu, Univerzity Komenského, Univerzity Jozefa Palárika v Košiciach, Univerzity Konštantína Filozofa a ďalších inštitúcií zaznejú úvahy o dramatických textoch, spracovaní klasiky, akčnom umení 20. storočia, súčasnejších dielach a dôjde aj na komparatívnu špekuláciu či ekológiu divadelného myslenia.  

Kolokvium je určené pre každú teatrologičku, každého teatrológa, všetky umenovedné odbory, divadelníčky a divadelníkov aj tvorcov a tvorkyne, študentstvo, pre všetkých, ktorí si chcú rozšíriť svoje environmentálne povedomie alebo umelecký rozhľad.

Celodenný program budú tvoriť bloky príspevkov s diskusiami. Program kolokvia vo forme plagátu aj tlačovú správu nájdete zde

Pre bližšie informácie k podujatiu kontaktuje koordinátora a moderátora konferencie Mila Jurániho (miloslav.jurani@theatre.sk)

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)