Pravidla obhajob diplomových prací a návaznosti na termíny SZZ

úterý 31. březen 2020, 12:49

Pravidla obhajob diplomových prací a návaznosti na termíny státních závěrečných zkoušek

Na základě Vašich dotazů následuje jednoduchý model, jak jsou na naší katedře nově nastavena pravidla pro obhajobu a státní závěrečné zkoušky pro bakalářské i magisterské studium. Jsou v souladu s akreditací, se Studijním řádem a zároveň vycházejí vstříc četným požadavkům na rozvolnění podmíněnosti státní zkoušky úspěšnou obhajobou diplomky. Berou ohled na aktuální harmonogram FF UP a situaci kolem viru Covid 19. Ta nově ustanovuje mj. podzimní termín jako otevřený pro všechny, bez podmínek. Pro jistotu ještě zdůrazňuji, že vše se děje v aktuálních podmínkách konce března 2020, situace se může i výrazně proměnit.

 

Potřebujete si zopakovat základní data a dvě zkratky:

7.5.                    závazný termín pro odevzdání DP

4.6.                    termín pro ukončení studia, přihlášení se k SZZ, kontrola výsledků

16.6.                  přijímačky do Mgr studia na KDFS

25.6.                  termín pro odevzdání DP na podzimní termín

16.7.                  termín pro ukončení studia, přihlášení se k SZZ, kontrola výsledků

17.8.                  krajní termín pro odevzdání DP na podzimní termín po dohodě se školitelem/kou

MOP2, DIS3      kredity za diplomový seminář, které školitel/ka uděluje s jistotou, že diplomová práce je/ bude v dobré kvalitě odevzdána. Důležitý předmět, který zajišťuje, že se k obhajobám nedostávají práce nekonzultované, nedodělané nebo plagiáty.

 

Je v zásadě pět možných variant kombinací obhajoba diplomky – SZZ, pro jednoduchost jsou označeny podle oblíbených hrdinů Big Bang Theory:

 

1. Sheldon (DP 7.5., SZZ léto – podzim)

Odevzdávám práci samozřejmě 7.5., už nyní vlastně finalizuji. Vyučující mi uděluje nejpozději k datu 6.5. kredity za DIS3 nebo MOP2. Pedagožky a pedagogové mají dost času na posudky, já mám čas do 4.6. ukončit všechny atestace, uzavřít studium, přihlásit se k SZZ. Není důvod odkládat obhajobu (červen), státnice si rozložím podle vlastních potřeb mezi letní a podzimní termín. Jsem prozíravý/á, ani státnice neodkládám, kdyby některá nevyšla, mám podzim jako opravný termín. 16.6. absolvuji (případně) přijímačky na Mgr. studium (v rámci KDFS). V září mám vše hotovo a nastupuji do Mgr studia nebo odcházím do praxe.

 

2. Leonard (DP 25.6., uzavření studia 4.6., SZZ léto – podzim)

Opravdu potřebuji ještě červnové tři týdny k finalizaci diplomky, ale můj školitel/ka vyhodnotil/a, že mi může nejpozději 3.6. zapsat předmět DIS3/MOP2. Tím pádem mohu 4.6. uzavřít studium a přihlásit se k SZZ. Nestihnu obhajoby DP, ty mi zůstanou na podzim. Ale mohu jít ke státnicím v letním i v podzimním termínu, případně počítám i s případným podzimním druhým pokusem. Diplomku odevzdám 25.6. Jsem si vědom/a, že si tím způsobím opravdu extrémně náročný červen – budu finalizovat korektury, tisk, vazbu diplomky a zároveň dělat státnice. Ale všechno mohu stihnout, nastoupit v září do Mgr studia nebo odejít do praxe.

 

3. Rajesh (DP 25.6., uzavření studia 16.7., obhajoby a SZZ na podzim)

Moc moc mě to mrzí, ale prostě to nestíhám a potřebuji celý červen na dopsání diplomky. Z různých důvodů potřebuji i více času na atestace a ukončení studia. 25.6. odevzdám diplomku, do 16.7. zvládnu ukončit všechny atestace. Na obhajoby a SZZ jdu na podzim. Jsem si vědom/a, že je to trochu riskantní, pokud se mi státnice nepovedou, ztrácím termín, musím jít v lednu na opravný termín a ztrácím rok studia. Ale věřím, že to vyjde a že nastoupím do Mgr studia, nebo se vydám do praxe.

 

4. Howard (DP 17.8., uzavření studia 16.7., obhajoby a SZZ na podzim)

Mám to hodně jako Rajesh, ale z objektivních důvodů jsem opravdu nedokončil základní výzkum, nedostal jsem se k archivním materiálům, měl jsem jiné osobní důvody v průběhu jara, proč na diplomku potřebuji ještě celé letní měsíce. Můj školitel/ka to ví, uděluje mi do 16.7. kredity za DIS3/MOP2 a já mohu k tomuto datu uzavřít studium a přihlásit se na podzimní termín státnic. Diplomku odevzdám podle dohody se  školitelem (krajní termín 17.8.). Jsem si vědom/a,  že o prázdninách všichni čerpají dovolené, je ztížená komunikace a pedagožky i pedagogové musí mít čas na posudky. Ale i v této variantě mohu stihnout podzimní obhajobu a státnice a zvládnu nastoupit do Mgr. programu, nebo řádně ukončit studium a vydat se do praxe.

 

5. Penny (jakýkoli odklad)

Diplomku dopíšu a odevzdám ji v některém z daných termínů (7.5., 25.6., 17.8., nebo v prosinci, obvykle 5.-7.12.). Nemůžu DP obhájit, protože nemám uzavřené studium (viz Studijní řád).  Chybí mi kredity, takže budu studovat ještě v zimním semestru, před Vánoci studium uzavřu a SZZ i obhajobu zvládnu v lednu.

 

S dotazy se obracejte na koordinátorku STAGu dr. Janu Jedličkovou, případně na vedoucí katedry doc. Andreu Hanáčkovou (jana.jedlickova@upol.cz, andrea.hanackova@upol.cz ).

 

Pevné nervy, dobré zdraví, silnou vůli a hodně štěstí!

Zpět