Přípravný kurz pro uchazečky a uchazeče o studium na KDFS

středa 8. leden 2020, 12:51

Během jednoho dne se pod vedením několika vyučujících z katedry dozvíte, jak lze uvažovat o analýze filmu, divadelní inscenace či televizního seriálu, jak dobře napsat samostatnou písemnou práci požadovanou u přijímacího pohovoru, detailněji se seznámíte s klíčovou literaturou a časopisy, jasnější vám bude, jak efektivně sestavit seznam zhlédnutých děl.

Cílem je zorientovat uchazeče o studium filmu, divadla, televize a rozhlasu v základních kategoriích, termínech a analytických přístupech k těmto oblastem. Detailněji s nimi bude rozebrána literatura vhodná k přípravě na pohovor, stejně jako způsoby, jak dobře napsat vlastní odbornou práci, jejíž odevzdání je podmínkou přijímacího řízení.

Datum konání: sobota 28. března 2020; 8:45-18:00 hod
Místo konání: Filmový sál, 3. patro, KDFS, Univerzitní 3, Olomouc
Poplatek: 300,- Kč

Zájemci o vybrané části programu mohou pochopitelně dorazit pouze na dané bloky, poplatek zůstává stejný. Na kurz se můžete elektronicky přihlásit na této adrese od 6. ledna do 26. března 2020, po tomto datu můžete ještě zažádat o zařazení na základě emailu na adresu referátu celoživotního a dalšího vzdělávání (branka.cackovicova@upol.cz).

Zpět