Státní závěrečné zkoušky leden 2021 - divadlo

Pátek 8. leden 2021, 23:15

Státnice proběhnou na těchto lincích:

12. 1. 2021

Andrea HANÁČKOVÁ is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: SZZk Divadlo_12.1.2021

Time: Jan 12, 2021 08:30 AM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://cesnet.zoom.us/…206

Meeting ID: 245 143 6206

 

13. 1. 2021

Andrea HANÁČKOVÁ is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: SZZk Divadlo_13.1.2021

Time: Jan 13, 2021 08:30 AM Prague Bratislava

Join Zoom Meeting

https://cesnet.zoom.us/…206

Meeting ID: 245 143 6206

 

Podle Studijního a zkušebního řádu UP jsou SZZk přístupné veřejnosti za těchto podmínek: Zájemce musí být při přihlášení identifikován celým jménem. Vstupuje do hlavní místnosti s vypnutou kamerou a zvukem, do procesu SZZk nijak nevstupuje, zůstává pouze jako pozorovatel. Po přihlášení na link zůstává v čekací místnosti a do hlavní místnosti je mu povolen vstup správcem online místnosti. Vstup je povolen pouze mezi jednotlivými zkoušejícími, není možné vpouštět zájemce v průběhu zkoušky. Je v kompetenci zkušební komise zástupce veřejnosti z místnosti vyloučit v případě nevhodného jednání.

Zpět