Státní závěrečné zkoušky leden 2021 - filmová věda a filmová studia

Pondělí 4. leden 2021, 21:51

SZZk ve studijních programech filmová věda a filmová studia proběhnou online ve dnech 5.- 7.1. 2021 na těchto lincích:

 

5.1.2021 Ptáček Luboš is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Ptáček Luboš's Zoom Meeting

Time: Jan 5, 2021 09:00 AM Budapest

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/…T09

Meeting ID: 944 5780 9061

Passcode: G4h66t

 

6.1.2021 (aktualizovaný link)

https://cesnet.zoom.us/j/92267044660

 

7.1.2021 (aktualizovaný link)

 https://cesnet.zoom.us/j/94493034941

 

Podle Studijního a zkušebního řádu UP jsou SZZk přístupné veřejnosti za těchto podmínek: Zájemce musí být při přihlášení identifikován celým jménem. Vstupuje do hlavní místnosti s vypnutou kamerou a zvukem, do procesu SZZk nijak nevstupuje, zůstává pouze jako pozorovatel. Po přihlášení na link zůstává v čekací místnosti a do hlavní místnosti je mu povolen vstup správcem online místnosti. Vstup je povolen pouze mezi jednotlivými zkoušejícími, není možné vpouštět zájemce v průběhu zkoušky. Je v kompetenci zkušební komise zástupce veřejnosti z místnosti vyloučit v případě nevhodného jednání.

Zpět