Státní závěrečné zkoušky leden 2021 - TRS (rozpis a linky)

Pondělí 18. leden 2021, 10:57

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÍ ZKOUŠKY A OBHAJOBY

LEDEN 2021

20.1. TVR, komise: doc. Pavel Zahrádka, Ph.D. – Mgr. Jana Jedličková, Ph.D. – Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.

1. 9,00 Buršíková Dominika

2. 9,30 Kaštovská Bára

4. 10,00 Rumanová Silvie Sindy – mgr. státnice

 

21.1. TVR, komise: doc. Andrea Hanáčková, Ph.D. – Mgr.et Mgr. Jana Jedličková, Ph.D. – Mgr. Zuzana Pejpková, Ph.D.

1. 9,00 Hlásný Dominik

2. 9,30 Janda Václav

3. 10,00 Niedobová Johana

5. 10,30 Vontor Dominik – mgr. státnice

 

SZZk TVR 20.1.2021 od 9 hodin


SZZk TVR 21.1.2021 od 9 hodin
https://cesnet.zoom.us/j/2451436206

 

Podle Studijního a zkušebního řádu UP jsou SZZk přístupné veřejnosti za těchto podmínek: Zájemce musí být při přihlášení identifikován celým jménem. Vstupuje do hlavní místnosti s vypnutou kamerou a zvukem, do procesu SZZk nijak nevstupuje, zůstává pouze jako pozorovatel. Po přihlášení na link zůstává v čekací místnosti a do hlavní místnosti je mu povolen vstup správcem online místnosti. Vstup je povolen pouze mezi jednotlivými zkoušejícími, není možné vpouštět zájemce v průběhu zkoušky. Je v kompetenci zkušební komise zástupce veřejnosti z místnosti vyloučit v případě nevhodného jednání.

Zpět