Stáž v Centru experimentálního divadla

Pondělí 13. červenec 2020, 17:00

Ve spolupráci s brněnským Centrem experimentálního divadla a Katedrou divadelních studií MU nabízíme zejména magisterským studujícím stáž CEDIT_observer.

Cílem dvousemestrální stáže CEDIT_observer je seznámit studentky a studenty s produkčním a dramaturgickým fungováním Centra experimentálního divadle v Brně (CED). Stáž bude vedena redakcí CEDITu, časopisu pro kontexty a přesahy CEDu, a bude probíhat v rámci dvou semestrů. V podzimním semestru bude mít stáž formou tří intenzivních diskuzně-seminárních setkání. Studentky a studenti se zúčastní diskuse s uměleckým vedením Divadla Husa na provázku, HaDivadla a Terénu a seznámí se s jejich dramaturgickými koncepcemi. Zároveň se seznámí s produkčním a provozním zázemím CEDu a s paletou divadelněvědných přístupů, jimiž lze na kulturní instituci a jí vytvářený program nahlížet.

V jarním semestru se studentky a studenti rozdělí do skupin, které budou analyzovat vybrané aspekty fungování a produkce CEDu a jeho scén. Tematické zaměření jednotlivých analýz vyplyne z diskusí vedoucích stáže se studentkami a studenty a je tak zcela otevřené invenci účastnic a účastníků.

Základní tematické okruhy jednotlivých analýz jsou stanoveny jako 1) organizační struktura, 2) umělecká tvorba a 3) mimoumělecká činnost CEDu.

Stáž probíhá společně se studujícími Katedry divadelních studií FF MU. CED zajistí volné vstupenky, organizaci stáže, prostory k setkávání a dle potřeby také ubytování.

V rámci stáže by se studující měli naučit
- porozumět kreativně-pracovnímu procesu v rámci kulturní instituce,
- aplikovat vybrané analytické přístupy na kulturní produkci,
- pracovat v týmu.

Studující si zapíšou v ZS 2020 předmět OPBD a v LS 2021 OPAD.

Počet míst pro stáž CEDIT_observer je omezený a CED si vyhrazuje právo výběru. Zájemci a zájemkyně zašlou nejpozději do 30. 8. koordinátorce stáže Barboře Lišce (liska.barbor@gmail.com) motivační dopis zdůvodňující zájem o stáž. První setkání se uskuteční 18. září v Brně.

Zpět