Výzva pro mladé kritiky na V4@THEATRE CRITICS RESIDENCY 2020 v Nitře

Pátek 17. červenec 2020, 14:40

Asociace Divadelná Nitra spolu s partnery, kterými jsou Divadelní ústav Zbygniewa Raszewského z Polska, Kulturní centrum Trafó z Maďarska, Institut umění – Divadelní ústav z Česka, Centrum vizuálního a současného umění – Art Cooperation z Běloruska, Centrum pro kulturní projekty Azart z Moldavska, vyhlašuje otevřenou výzvu pro mladé divadelní kritiky ze zemí V4, tj. Slovenska, Česka, Maďarska a Polska k účasti na V4@THEATRE CRITICS RESIDENCY 2020.

Účast zahrnuje návštěvu představení hlavního programu 29. ročníku Mezinárodního festivalu DIVADELNÁ NITRA 2020, letos s tématem „Územie Étos“, diskuse pod vedením zahraničního lektora (jeho jméno bude oznámeno v srpnu), setkání s divadelními profesionály z Evropy a účast na různých diskusích s umělci a kritiky, kteří navštíví festival.

Sedmidenní tvůrčí pobyt se uskuteční ve dnech od 24. září do 1. října 2020 a je určen mladým kritikům do 35 let, kterým poskytne platformu pro výměnu poznatků o současném performativním umění. Kombinací analytických seminářů, které budou reflektovat aktuální festivalový program, a aktivní účasti na setkáních s umělci nabízí projekt prostor pro diskusi, jejíž ambicí je překročit kontext festivalu i hranice sociálně-politického spektra.

Partneři projektu nabídnou hlavnímu organizátorovi 4 až 6 nominovaných účastníků z každé země podle stanovených kritérií. Asociace Divadená Nitra vybere a oznámí jména dohromady nejvýše 20 účastníků, ostatní navržení účastníci se stanou náhradníky.

! V případě změny situace v souvislosti s nákazou COVID-19 si organizátor vyhrazuje právo přijmout příslušná opatření.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE DO 6. SRPNA 2020. Čeští účastníci je zasílají na mail: martina.peckova-cerna@idu.cz

Podrobnosti jsou zde.

Zpět