Zadávání bakalářských a magisterských diplomových prací

pondělí 4. únor 2019, 13:26

Protože nejde bakalářské a magisterské diplomové práce zadávat na poslední chvíli (a už vůbec ne na základě náhlých, naprosto nekoncepčních nápadů), požaduji od zájemců o vedení těchto kvalifikačních prací, aby s dostatečným časovým předstihem předložili podkladový konspekt. Tento konspekt v maximálním rozsahu dvou normostran bude obsahovat název zamýšlené práce, její téma, nástin rámcového metodologického řešení na základě relevantní literatury k tématu a cíl práce. Po zaslání takto zpracovaného materiálu proběhne konzultace, od které se budou odvíjet další kroky směrem k odstranění případných nedostatků a zpracování finální anotace k zadání.

doc. Zdeněk Hudec Ph.D.