Zápis na státnicové termíny a obhajoby

Čtvrtek 30. duben 2020, 14:47

Ve STAGu se od dnešního poledne můžete zapisovat na všechny státnicové termíny a termíny obhajob (červnové a červencové, i ty tzv. podzimní).

Na státnicových termínech jsou zároveň nastaveny obecné kapacity míst, které jsou již v řadě případů naplněny. Neznamená to, že by vám byla upřena možnost státnicovat v červnu a červenci, pouze s ohledem na aktuální situaci nedokážeme odhadnout, kolik z vás se kdy chystá ke státnicím a obhajobám. Záměrně byl proto stanoven tento strop, který se bude navyšovat. Abychom tak mohli učinit, potřebujeme vědět, kdo se chystal na státnice v červnu či červenci, případně později, a na termín se nedostal (mluvíme o variantě začátek léta vs. konec léta; že jste se nedostali na konkrétní den, ale máte i jiné možnosti, kterých nechcete využít, protože je termín např. dříve, než by se vám líbilo, není relevantní). 

Pokud se tedy chystáte na státnice, ale nedostali jste se už na vypsaný termín, napište na univerzitní e-mail odpovědnému vedoucímu/vedoucí sekce (do kopie koordinátorka STAG) a napište co nejdříve státnicový kód / kód obhajoby a termín, na který jste se nedostali.

K navýšení kapacit nedojde okamžitě, vyčkáváme, abychom zjistili, kolik vás je.

Zápis na červnové a červencové státnice a obhajoby končí 4. 6. v 11.00 (zároveň také termín uzavření studia absolventských ročníků). Zápis na podzimní termíny končí 16. 7. Do té doby se můžete na termíny zapisovat.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEZAPISUJTE NA STÁTNICOVÉ TERMÍNY A TERMÍNY OBHAJOB, KTERÝCH SE NEHODLÁTE ÚČASTNIT!

Zpět