Dokumentační centrum

Dokumentační centrum na naší katedře slouží jako badatelna teatrologických archivních materiálů, čítárna časopisů, knihovna, pracovní místo zařízení eyetracking a odpočinkové místo pro studenty.

Slouží především odborné přípravě studentů, kteří zde mají k dispozici videotéku (10 300 záznamů filmů, divadelních představení, rozhlasových her, videodokumentů divadelních a filmových přehlídek apod.), příruční knihovnu se základní odbornou literaturou, učebními texty a archivem diplomových prací, a dále čítárnu odborných časopisů. Zde jsou k dispozici Divadelní noviny, Divadelní revue, Svět a divadlo, Theatralia, KINO-IKON, Cinepur ad., dále ročníky starších časopisů, které už nevycházejí (Scéna, Dramatické umění, Film a doba ad.). Videotéka, knihovna a časopisy jsou určeny výhradně studentům a pedagogům.

Jako školicí pracoviště studentům slouží depozitáře pramenů k dějinám divadla a filmu (asi 10 000 evidovaných jednotlivostí). Studenti si zde osvojí základy muzeologické práce. V rámci předmětů heuristické praktikum, heuristický seminář, seminář oborového výzkumu a veřejný projekt zpracovávají pozůstalosti osobností, archivy divadel, pořizují videodokumentaci. V depozitářích Dokumentačního centra jsou také ukládány výsledky výzkumných projektů pedagogů katedry, včetně pramenů a odborné knihovny k výzkumu dějin německojazyčného divadla na Moravě a ve Slezsku. Zpracované fondy jsou přístupné odborné veřejnosti k prezenčnímu studiu.

Dokumentační centrum dramatických umění je členem mezinárodní organizace divadelních muzeí a knihoven SIBMAS.

Kontakt:
Mgr. Anna Gáborová
tel. +420 585 633 423
anna.gaborova@upol.cz

Vzhledem k nouzovému stavu je běžná provozní doba až do odvolání omezena. V případě zájmu o studium kontaktujte Mgr. Annu Gáborovou (anna.gaborova@upol.cz)

PRAVIDLA PROVOZU