Prvním ročníkům KDFS

Úterý 8. září 2020, 11:01

Vítejte na katedře divadelních a filmových studií, milé studentky a studenti. Rádi bychom vás hned na začátku vašeho studia odkázali na web naší katedry a zejména pak na část věnovanou často kladeným dotazům. Projděte si je, řadu vašich otázek zodpoví scrollování na webu.

Připomínáme také, že se tímto stáváte studujícími univerzity, zdejší systém tedy již nepodporuje středoškolský typ studia. Leccos tu chodí jinak a je třeba se s tím co nejdříve seznámit (neznalost vás neomlouvá), nepodceňujte tedy informace, které vám katedra různou formou předává. Rozvrh si kupříkladu sestavujete sami, často musíte volit mezi jedním či druhým předmětem, protože se vám mohou na rozdíl od střední školy překrývat a občas se i stane, že se nedostanete na volitelný seminář. Opět odkazujeme na sekci často kladené dotazy, ve které na mnohé své dotazy naleznete adekvátní odpovědi.

Pokud přece jen máte něco, co vám ani web katedry nevyřeší, obracejte se nikoli na paní sekretářku, ale na koordinátorku STAG, Janu Jedličkovou (jana.jedlickova@upol.cz), která zároveň sestavuje rozvrh a je schopna vám některé problémy vyřešit, s jinými poradit a případně také odkázat na jinou kompetentní osobu.

Na webu katedry také naleznete aktuální rozvrhy na tento semestr, orientujte se dle vašich studijních oborů a programů, protože rozvrhy se liší v kódech.

A konečně, nepokládejte svoje dotazy na FB, posílejte je na univerzitní e-mail (z vašeho univerzitního e-mailu) koordinátorce STAG. FB je informační platforma a dílčí komentáře nejsou tak často kontrolovány.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY: https://kdfs.upol.cz/studentum/casto-kladene-dotazy/

ROZVRHY: https://kdfs.upol.cz/studentum/studium/

Zpět