Využívání prostor katedry

Studenti mají možnost využít prostory katedry pro vlastní projekty, umožňuje-li to pochopitelně jejich obsazení výukou či jinými akcemi katedry či fakulty. Prostory je možné využívat ve třech základních režimech:

  • Akce je přímo pořádána či spolupořádána katedrou: v tom případě je zbavena povinnosti úhrady pronájmu. Takové akce mají zpravidla přímou vazbu na výuku, musí je garantovat vybraný pedagog, participace katedry či fakulty je vždy prezentována na materiálech týkajících se dané události. Tyto akce jsou nevýdělečné a nelze vybírat vstupné.
  • Realizace akce je v zájmu katedry či fakulty: organizátorům je tudíž pronájem snížen pouze na úroveň provozního poplatku. Vstupné na takovou akci je možné vybírat, v materiálech vázaných na akci se odkazuje na participaci katedry či fakulty.
  • Akce bez vazby na katedru: podléhají standardnímu pronájmu stanoveného ceníkem.

Akce spolupořádané katedrou lze projednat s asistentkou katedry Annou Gáborovou (+420 585 633 423, anna.gaborova@upol.cz), ostatní formy pronájmu koordinuje manažerka Uměleckého centra Lucie Měsícová (+420 585 633 099, lucie.mesicova@upol.cz)

PRAVIDLA PRO SPOLKY VZNIKLÉ PŘI KDFS

ŠABLONA PREZENTACE SPOLKU

PROVOZNÍ ŘÁD DIVADELNÍHO SÁLU K3

Státní závěrečné zkoušky

Manuál organizace a průběhu SZZk

Korpus filmů

Seznam státnicových otázek bakalářského studia:

  • Divadelní studia
  • Filmová studia
  • Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia

Seznam státnicových otázek magisterského studia:

Promoce

Veškeré informace k termínům, organizaci i průběhu ZDE

Studijní oddělení

Veškeré informace k úředním hodinám a studijním referentkám ZDE

Protokol komisionální zkoušky (vyplňují pedagogové)

Odborná praxe - Evaluační formulář

Studentské karty

Studenti Katedry divadelních a filmových studií si mohou na sekretariátu katedry zažádat o studentskou oborovou kartu. Slouží jako potvrzení o studium divadelního či filmového oboru a může umožnit zlevněný vstup do kulturních institucí. Pokud máte o studentskou kartu zájem, zašlete svou fotografii v elektronické podobě na e-mail anna.gaborova@upol.cz. Fotografie musí být aktuální, barevná, ideálně průkazového/ pasového typu.