Rezidence na festivalu THEATRUM KUKS 2019

pondělí 29. říjen 2018, 10:00

Festival barokního a barokem inspirovaného umění THEATRUM KUKS 2019 vypisuje pro osmnáctý ročník rezidenci pro umělecké skupiny, jednotlivce či studenty uměleckých oborů.

Zajímá nás divadelní, hudební či jiný umělecký projekt, který se jakýmkoli způsobem inspiruje v české i světové barokní kultuře nebo přímo kukským areálem či jeho okolím a hledá spojení baroka se současností - najdou-li pro to umělci opodstatnění. Možností je řada - vznik inscenace/performance/či jiné umělecké formy inspirované dramatem/skladbou/jiným uměleckým dílem z období baroka, vznik textu/hudebního díla na motivy barokních děl, inscenace/koncert původního barokního díla a další.

Nechceme dávat žádná omezení. Jedinými podmínkami jsou inspirace barokem/Kuksem a uvedení premiéry/work-in-progressu v rámci festivalu THEATRUM KUKS 2019.

Rezidence se bude konat v termínu 10. - 25. 8. 2019. Forma rezidence je pak ze strany festivalu zajištění zkušebního prostoru a ubytování přímo v Kuksu (buď hospitál Kuks, nebo Comoedien-Haus) pro maximálně desetičlenný tvůrčí tým, možnost prezentovat vzniklé dílo a samozřejmě volný vstup pro tvůrčí tým na veškeré festivalové produkce. Finanční výlohy pro tvůrčí tým tedy obnášejí veškeré náklady na vznik projektu (technika, výroba, produkce). V našich finančně-technických možnostech není zajistit týmu zvuk a světla, pouze prostor (respektive záleží pak na konkrétní domluvě s technikem festivalu).

Více info ZDE.