ROZVRH LS

pondělí 20. leden 2020, 15:22

ROZVRH LS 2019/2020

___________________

 

Na webu katedry najdete rozvrh na letní semestr 2019/2020. Orientujte se dle vašich studijních programů, ne všechny kódy, pod kterými si předmět můžete zapsat, jsou vám určeny (zpravidla se vám pak objeví jako předměty C kategorie). Při nejasnostech kontaktujte včas koordinátorku STAG (jana.jedlickova@upol.cz).

 

Vaše UPlikace vám kupříkladu nezobrazuje téma předmětu či místnost, má-li předmět vícero kódů, tyto informace najdete v Portálu na webu a v pdf verzích rozvrhů, které jsou právě na webu katedry a posléze budou k nahlédnutí i fyzicky na nástěnce v prostorách katedry.

 

A konečně informační poznámka k povaze kódů. Je-li jich u jednoho předmětu několik, zapisujete si předmět POUZE POD JEDNÍM kódem. Různé kódy se zpravidla vypisují pro bc. a mgr. studium a pro různé studijní programy (výjimečně i různé moduly). Ten váš správný se vám nabídne v Portálu. Pokud není určen vašemu studijnímu programu nebo stupni studia, bude vám zapsán jako C předmět.

 

 

Odkaz: https://kdfs.upol.cz/studentum/studium/https://kdfs.upol.cz/studentum/studium/

Zpět